h

ALGEMENE POLITIEKE BESCHOUWINGEN GEMEENTERAAD d.d. 9 november 2023

14 november 2023

ALGEMENE POLITIEKE BESCHOUWINGEN GEMEENTERAAD d.d. 9 november 2023

Foto: SP

De standpunten van SP-Landgraaf, verwoordt door onze fractieleden John Ubachs (vz) en Robert Limbach:

Inleiding
Voorzitter, wij kunnen er niet om heen: de raad van Landgraaf houdt vandaag en morgen zijn algemene beschouwingen tegen de achtergrond van een wereld die in brand lijkt te staan. Zo gebeuren er op dit moment verschrikkelijke dingen in Oekraïne, in Israël en Palestina. De problemen waarmee Landgraaf in 2024 geconfronteerd gaat worden vallen hierbij in het niet.
Zonder hier verder op in te gaan spreek ik de hoop uit dat er voor beide conflicten een oplossing zal komen die de vrede in die regio’s zal brengen.
Het eerste speciale onderwerp waar de SP-fractie bij wil stilstaan vandaag is het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen. Zoals u weet zijn er plannen om de IC, de spoedeisende hulp en het beddenhuis te sluiten.
Hoe bizar is dit, voorzitter? In de zojuist genoemde landen worden de ziekenhuizen platgebombardeerd, met alle vreselijke gevolgen van dien, wij hier in Zuid-Limburg gaan een voor de regio heel belangrijk ziekenhuis sluiten. Dat is onaanvaardbaar.

DE ROUENHOF EN DE BOMENKAP
Voorzitter
Ik weet het. Er komt op 13 november een aparte raadsinformatieavond over de Rouenhof.
Maar ik wil er al vast dit over zeggen.
Het feit dat Parkstad - zoals het college in de stukken vermeldt - enkele jaren geleden een internationale onderscheiding heeft gekregen omdat het een fantastische toeristische trekpleister is betekent niet dat je de natuur in onze gemeente moet gaan vernielen.
Want zo kunnen we het volbouwen van het gebied De Rouenhof met vakantiehuisjes toch wel noemen!
De natuur in en om onze stad moeten we koesteren, beschermen en vooral in stand houden.
Grootscheepse bomenkap past daar niet bij. De SP heeft hier al vaak aandacht voor gevraagd. Maar het gaat maar door. En niet alleen de bomenkap.
Nu moet ook weer een groot deel van de natuur bij de Kakert worden opgeofferd voor de ondernemer die alleen maar oog heeft het kostbare zilverzand in de ondergrond daar, waar veel geld mee te verdienen valt.
Veel inwoners van onze gemeente hebben daar genoeg van. De SP ook.
De SP-fractie vraagt daarom het college het volgende:
1.Hoe lang gaat u nog door met grootscheepse bomenkap?
2.Bent u bereid te komen met een nieuwe visie op de betekenis van de natuur voor onze gemeente, en hoe zich dat verhoudt tot bomenkap?
3.Wilt u inzicht geven in de hoeveelheden bomen die het college nog gaat slopen en de plakken waar dat volgens u moet gaan gebeuren?
4.Hoe gaat uw college nu eindelijk de herplantplicht uitvoeren?

Reactie toevoegen

U bent hier