h

Onderzoek naar effect bezuinigingen op armoedebeleid

27 december 2011

Onderzoek naar effect bezuinigingen op armoedebeleid

raadhuis

Tijdens de Raadsvergadering kwam de PvdA met een amendement om jaarlijks een onderzoek te laten uitvoeren bij ISD BOL zodat gemeten kan worden wat de effecten zijn van verandering van het beleid voor de mensen die het betreft. Dit terwijl de burgemeester als plaatsvervangend wethouder dit al aan SP fractievoorzitter Ben Rewinkel in de commissievergadering had toegezegd.

Dezelfde PvdA was geschrokken van de effecten van de bezuinigingen op de bijzondere bijstand en armoedebeleid. Dit terwijl zij precies een jaar eerder akkoord waren gegaan met :
• Uitkering voor chronisch zieken van 125 naar 100 euro en de criteria werden aangescherpt.
• Bij de minimaregelingen was het 115% van de bijstandsnorm, is teruggebracht naar 110%.
• Een langdurigheidstoeslag kregen mensen die langer dan 3 jaar in de bijstand zaten, dit is nu 5 jaar. Daarbij wordt ook nog eens het bedrag voor de helft gekort.
• Er is een drempel voor bijzondere bijstand van 50 euro ingevoerd.
Rewinkel noemde dit een gevalletje van huilie, huilie van de PvdA.
Alle andere partijen die verleden jaar akkoord waren met deze bezuinigingen hielden heel verstandig (maar niet echt kranig) hun mond.

Alle partijen, met uitzondering van de SP, gingen verleden jaar akkoord met 257.000 euro aan bezuinigingen op armoedebeleid en bijzondere bijstand. Alleen de PvdA gaf toe geschrokken te zijn van de effecten, maar het zijn wel krokodillentranen. Alle andere partijen die verleden jaar voorstander van deze bezuinigingen waren zwegen.

Gerommel in de leiding met een tijdelijke directeur en een tijdelijke hoofd bedrijfsvoering hebben een dusdanig groot beslag gelegd op het budget personele knelpunten dat de reguliere bedrijfsvoering van ISD BOL in de knel is gekomen. Mensen die van de sociale dienst afhankelijk zijn, hebben hier last van gehad. We kunnen de vorige wethouders hierop niet aanspreken, maar verwachten dat dit probleem door een nieuwe wethouder in 2012 opgelost zal zijn.

Ook op het gebied van nieuw beleid ten aanzien van budgetbeheer en bewind voering van ISD BOL heeft de Landgraafse SP ferme kritiek. In de bestuursrapportage lijkt het of het beleid van de Sociale Dienst is goedgekeurd. Dit is echter niet het geval.

U bent hier