h

Verslag Algemene Ledenvergadering, maandag 12 april 2021

22 april 2021

Verslag Algemene Ledenvergadering, maandag 12 april 2021

Verslag ALV maandag 12 april 2021 

Afdeling SP Landgraaf 

19:30 – 21:00 uur online

 

 

Aanwezig: 10 personen
Afwezig met bericht, en reactie gestuurd: 7 personen

- Welkom + voorstellingsrondje
- Inventarisatie van de bevindingen van onze leden t.a.v. verkiezingen/verkiezingsuitslag

Samenvattend, na de meningen van de aanwezigen (en de niet-aanwezigen die via e-mail reageerden) gehoord te hebben, kunnen we concluderen dat men tevreden is over het optreden van Lilian & Renske. Dat het beslist NIET aan de verkiezingscampagne van de SP gelegen heeft, dat het aantal zetels is teruggelopen. Er is uitstekend campagne gevoerd.  Dat de tijd niet gunstig was (corona crisis, waarin Rutte heeft kunnen schitteren als crisismanager en veel mensen gestemd hebben op de persoon Rutte en niet op de partij van Rutte, de VVD) en dat de volgende vragen resteren:
- Hoe kunnen we ons als SP onderscheiden?
- Waardoor zijn we niet voldoende opgevallen?
- Sluit de SP nog aan bij de behoeften van de minderbedeelden/ arbeidersklasse?
- Hebben we voldoende naar deze doelgroep geluisterd? 

Andere opmerkingen die de revue passeerden: beleid Europa, de euro, verrechtsing, individualisering, samenwerking/fusie op links, natuur & milieu, kiesdrempel, uitgaan van eigen kracht, “verlinksing” van  rechts, overname onze standpunten, populisme, versnippering.

- Benoeming Jos Wetzels als officieel bestuurslid van SP Landgraaf

De vergadering is akkoord met toetreding van Jos Wetzels tot ons bestuur. Jos wordt verwelkomd en beschouwd als een enorme aanwinst voor ons bestuur. Proficiat Jos. We zien in jou een enorme versterking van ons bestuur.

SP Landgraaf zoekt  nóg een enthousiast bestuurslid.

Ons bestuur bestaat momenteel uit 4 leden, terwijl er volgens de statuten 5 bestuursleden dienen te zijn. Mocht je interesse hebben, meld je via landgraaf@sp.nl 
Je bent heel erg welkom om samen met ons bij te dragen aan een eerlijkere samenleving.

Met strijdbare groet,
Paul Sour
Afdelingsvoorzitter SP Landgraaf

Reactie toevoegen

U bent hier