h

SP-kiezers te vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Landgraaf!

31 maart 2018

SP-kiezers te vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Landgraaf!

Foto: SP

Donderdagavond zijn Marc van Caldenberg en Wendy Pihler als raadslid beëdigd. Wij wensen hun veel succes de komende 4 jaar om de SP-kiezers te vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Landgraaf!

Aansluitend aan de beëdiging van de nieuwe raadsleden vond er een debat plaats over de verkiezingsuitslag. In dit debat konden alle partijen hun visie geven op de uitslag, de bestuurlijke toekomst van de gemeente en aangeven wat de belangrijkste punten voor ieder is de komende 4 jaar. De grootste partij GBBL heeft nu verantwoordelijkheid om de leiding te nemen in de onderhandelingen voor het vormen van het gemeentebestuur.

Voor de SP zijn de volgende speerpunten de komende 4 jaar uitgangspunt:
- Geld voor zorg moet naar zorg.
- Eerlijk loon voor goed werk.
- Investeren in voorzieningen in buurten en wijken.
- Geen sloop, maar renovatie van sociale huurwoningen en meer kansen voor starters
- Geef onze jeugd een goede start!

Tijdens het debat heeft onze fractie aangegeven dat zij vindt dat de winnaars van de verkiezingen GBBL, de Ouderenpartij en de lijst Wiel Heinrichs als eerste moeten proberen een coalitie te vormen. Gelet op de daling van onze eigen zetels past ons bescheidenheid en zien wij in eerste instantie hiervoor geen rol weggelegd voor de SP in het college.

Ten aanzien van de bestuurlijke toekomst heeft de SP opgeroepen om een einde te maken aan de tweedeling die er in onze gemeenschap leeft over het thema herindeling en een einde te maken aan het politiek getouwtrek hierover. De burgers hebben zich in november bij het referendum duidelijk hier tegen uitgesproken en die uitslag moet je serieus nemen. Wij hebben gepleit voor intensievere samenwerking en een brede dialoog over hoe we de problemen van gewone mensen in onze regio kunnen oplossen.

Tot slot hebben wij 1 breekpunt geformuleerd dat voor ons niet onderhandelbaar is. De komst van de Oloïde boven op de Wilhelminaberg is voor ons onbespreekbaar.

Reactie toevoegen

U bent hier