h

REFERENDUM: SAMEN INVESTEREN!

17 november 2017

REFERENDUM: SAMEN INVESTEREN!

Foto: SP

 

Op 22 november wordt een referendum gehouden over de gemeentelijke herindeling van Landgraaf en Heerlen. Volgens sommigen is een herindeling per definitie goed. Want groter is beter en bovendien als Heerlen en Landgraaf niet samen gaan dan zullen ze voor eens en voor altijd verdwijnen. Volgens anderen is een herindeling juist per definitie fout. Want groter is altijd slechter en bovendien verschillen Heerlen en Landgraaf van elkaar als dag en nacht. Beide standpunten zijn feitelijk volslagen onzinnig. Een herindeling zal niet tot een ramp leiden. Daarentegen zullen Heerlen en Landgraaf ook zonder herindeling blijven bestaan. Of we nou wel of niet herindelen: het uitgangspunt van de discussie over samenwerking in onze regio moet zijn: Hoe halen we de enorme sociale achterstand zo snel mogelijk in?

1. “WEG MET DE BANGMAKERIJ!”

Stop de poppenkast! Weg met de bangmakerij en het partijpolitieke eigen belang. De discussie over herindeling moet gaan over het grootste probleem van de oude mijnstreek: “Hoe halen we de enorme sociale achterstand in?” Onze kinderen groeien veel vaker op in armoede, vallen bovengemiddeld vaak uit op school en hebben een lager opleidingsniveau dan in de rest van
Nederland. Onze gezondheid is slechter dan die van mensen in de rest van het land. Ondanks forse investeringen de afgelopen jaren, zijn we er nog lang niet. Nog steeds zijn de sociaaleconomische gezondheidsverschillen levensgroot.

2. “BETER SAMEN OF APART?”

Wij geloven dat kinderarmoede, schooluitval en de slechte gezondheid van te veel mensen in onze regio opgelost kunnen worden. Omdat dat goed is voor ons allen, voor onze buurten en onze samenleving. De vraag die nu voorligt: Kunnen we dat beter samen of kan het beter apart? Met een herindeling zijn er minder wethouders, burgemeesters, ambtenaren en bureaucratie nodig. Met een herindeling komt er meer geld uit de Provincie en het Rijk. We praten dan al snel over vele
miljoenen. Met dat geld kunnen we onze buurten en onze voorzieningen verbeteren. Maar dat er voordelen zullen ontstaan, is niet genoeg. Alleen als de voordelen worden gebruikt om achterstanden in te halen en ons voorzieningenniveau te verbeteren, is de herindeling interessant. Als dat niet zo is, voegt ze weinig toe.

3. “KAPPEN MET ROLLEBOLLEN, SCHOUDERS ERONDER!”

Landgraaf staat voor een simpele keuze: Stampvoetend de ogen sluiten voor problemen en doen alsof er geen herindeling komt óf serieuze voorstellen voor de toekomst formuleren. Ongeacht de uitslag van het referendum hebben bestuurders in onze regio niet de luxe om te blijven navelstaren of aan het pluche te plakken. De SP kiest voor een plan met 3 prioriteiten:
• Investeer de komende 10 jaar fors in het wegwerken van sociale achterstanden;
• Versterk de voorzieningen in onze buurten en wijken;
• Koester de historische identiteit van de regio.
Investeer in de inhaalslag en zet de achterstanden om in een voorsprong: van de buurttandarts tot schoolzwemmen, van Gezonde Scholen tot de allerbeste thuiszorg. Dat kan alleen door gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Herindeling biedt hiervoor nu de beste kansen

Voor ons en al onze kinderen die nu opgroeien of nog geboren zullen worden, in
Abdissenbosch, Parkheide, het Hoefveld en de Kakert, of welke andere wijk dan ook,
zeggen we tegen alle bestuurders in onze regio: Kappen met rollebollen, stop de
verspilling van gemeenschapsgeld en investeer samen in onze toekomst.

Laat uw stem horen!

Reactie toevoegen

U bent hier