h

SP feliciteert Abdissenbosch!

12 oktober 2017

SP feliciteert Abdissenbosch!

Foto: SP

Actie voeren loont, de sloop is van tafel

Na weken van onzekerheid en actievoeren is de sloop van de 24 woningen aan de abdissenlaan en de thornsestraat zijn van tafel. Dat staat in de brief die de bewoners onlangs hebben ontvangen van de gemeente Landgraaf. Dat dit er nu staat komt doordat de hele buurt samen de afgelopen maanden zich heeft verzet tegen deze plannen. Daarmee heeft Abdissenbosch laten zien wat de kracht en samenhorigheid van de wijk is. Samen hebben de bewoners laten zien wat er mogelijk is als je samen een vuist maakt. En met dit resultaat.

De SP heeft de bewoners van Abdissenbosch de afgelopen maanden ondersteund en hun een hart onder de riem gestoken in hun strijd tegen de sloop. Zij hebben een de bijeenkomst georganiseerd waarop ze de gemeenteraad duidelijk hebben laten weten wat ze van de plannen van de gemeente en Heemwonen vonden. En een dag later kunnen stond er in het Limburgs Dagblad te lezen dat de wethouder Dreissen zegt dat de plannen van tafel zijn.

Een prestatie van formaat van de bewoners. Samen hebben ze een vuist gemaakt tegen de sloopplannen in hun wijk en samen zijn ze erin geslaagd deze plannen van tafel te krijgen. Daarvoor verdienen de inwoners van Abdissenbosch een groot compliment. Om dit te vieren ging de SP op zaterdag 7 oktober nogmaals de wijk in om de bewoners te feliciteren

Investeringsagenda

De provincie Limburg heeft toegezegd dat zij bereid is bij een eventuele herindeling tussen Landgraaf en Heerlen flink te investeren in deze nieuwe gemeente. Het Landgraafse college van GBBL, CDA en Pro heeft aangegeven niet te willen meewerken aan deze investeringen. Daarom heeft de SP samen met enkele andere partijen deze handschoen wel opgepakt en hierover een initiatiefvoorstel ingediend. Hieronder treft u de tekst aan van SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg tijdens de behandeling in de oordeelvormende raad.
“Voorzitter,
Vanavond ben ik, samen met mijn fractie, bijzonder trots op het plan dat we vanavond aan u raad kunnen presenteren. We presenteren vanavond de investeringsagenda voor de toekomst van Landgraaf aan u. Een investeringsagenda met tal van plannen in het belang van onze inwoners. Plannen die vaak op veel steun in de raad hebben kunnen rekenen. Plannen die van onderop zijn ontstaan na veel gesprekken met onze inwoners, instellingen en de gemeentelijke organisatie. Plannen die we zelfstandig niet kunnen betalen, maar waarbij we ondersteuning nodig hebben van partners die samen met ons willen investeren in de Landgraafse samenleving.
De afgelopen maanden is de discussie in onze gemeente onlosmakelijk verbonden geweest met de op handen zijnde herindeling. Voorstanders en tegenstanders bestreden elkaar op straat, in vergaderzalen en in de media. Onze fractie is verheugd dat we vanavond weer kunnen spreken over datgene waar deze hele discussie om begonnen is. Of je nu voor of tegen herindeling bent, het belang van onze inwoners staat voorop bij iedereen die we gesproken hebben. Herindeling is dan ook nooit een doel op zichzelf. En dat is het voor ons als SP nooit geweest, en zal het ook nooit worden.
Het doel dat we nastreven is het inhalen van de sociale achterstanden van onze gemeente, van onze regio, en het investeren in onze buurten en wijken. Met plannen om te investeren in scholen en jeugd, duurzaamheid, infrastructuur, buurt- en sportvoorzieningen, de aanpak van armoede en schulden en het investeren het inhalen van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen, met die hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen zoals je die van een krachtig gemeentebestuur mag verwachten.
Verantwoord besturen wil volgens de SP ook zeggen: vooruit kijken en inspelen op allerlei mogelijke gebeurtenissen, ook als dat niet het door jou gewenste scenario is. We begrijpen dat een meerderheid van deze raad tegen een fusie met Heerlen is. Dat is een feit, en staat dus ook niet ter discussie. Wat we niet begrijpen is dat wij als oppositie al deze tijd en werk in deze investeringsagenda hebben moeten steken. Immers of de herindeling nu wel of niet doorgaat: De inwoners van Landgraaf zijn gebaat bij deze investeringen.
Ik wil dan ook vanavond de hoop uitspreken dat onze collega's in deze raad van de coalitie hun verantwoordelijkheid nemen en deze plannen omarmen. Zie het als een brandverzekering. Ook al hoopt u natuurlijk dat uw huis niet afbrand, mocht het toch gebeuren dan blijft u niet berooid achter.  

Meedenken over een investeringsagenda maakt de kans op een herindeling niet groter of kleiner, die beslissing is immers niet langer in onze handen. Niet meedenken bied u daarentegen de garantie dat er niet wordt geïnvesteerd de Landgraafse samenleving. Meedenken over een investeringsagenda maakt de kans op een herindeling niet groter of kleiner, maar het maakt wel dat we als Landgraaf zelf de regie in eigen handen hebben over of en op welke wijze er in de Landgraafse samenleving wordt geïnvesteerd.”
Op 12 oktober zal de gemeenteraad hierover een definitief besluit nemen.

Reactie toevoegen

U bent hier