h

Gemeentelijke herindeling Heerlen en Landgraaf

14 oktober 2017

Gemeentelijke herindeling Heerlen en Landgraaf

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van een herindelingsvoorstel aan de Raad van State. De gemeenten Heerlen en Landgraaf worden samengevoegd.

In de regio Parkstad Limburg wordt al ruim vijftien jaar gesproken over regionale samenwerking en de noodzaak tot het versterken van de bestuurskracht van de gemeenten. Zowel de provincie Limburg als de gemeente Heerlen zijn voorstander van de herindeling. De gemeenteraad van Landgraaf is in meerderheid tegen de herindeling van de twee gemeenten, maar heeft eerder wel meermaals opgeroepen tot heroriëntatie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente en een herindeling op bredere schaal binnen Parkstad Limburg bepleit. Uiteindelijk is op initiatief van de Gedeputeerde Staten overgegaan tot een herindelingsadvies voor Landgraaf en Heerlen. De samenvoeging leidt tot een bestuurskrachtige gemeente met een grote interne samenhang, die goed past binnen de regio Parkstad Limburg.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindeling per 1 januari 2019.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/10/13/gemeentelijke-herindeling-heerlen-en-landgraaf

Reactie toevoegen

U bent hier