h

Constructief werkt voordeliger!

31 oktober 2017

Constructief werkt voordeliger!

Foto: SP

Investeringsagenda
SP, PvdA, VVD, GroenLinks en Fractie Haarbosch hebben een investeringsagenda gemaakt. Deze agenda bevat meer dan 40 voorstellen om te investeren in bijvoorbeeld de vernieuwing van de Oude Markt in Waubach en een turnhal en extra kunstgrasveld voor het sportpark Heigank. Maar ook voorstellen voor de herbestemming van
leegstaande kerken, armoedebestrijding en woon-werkvoorzieningen voor jongeren in de voormalige basisschool Schaesberg. Een paar andere punten van deze agenda: Investeren in het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen en het uitbreiden van het project ‘Gezonde basisschool van de toekomst’. Ook investeringen voor Theater Landgraaf, Slot Schaesberg, een modernisering van de Oefenbunker, de realisatie van een nieuw zwembad, en de inrichting van het Burgerhoes zijn we niet vergeten. Met deze plannen willen we
investeren in onze buurten en wijken, om de sociale achterstanden in te halen én om onze inwoners klaar te maken voor de toekomst. Voor deze voorstellen hebben we financiële ondersteuning gevraagd aan de provincie.

Afgeschoten
De provincie is enthousiast over deze investeringsagenda en zegt in een brief dat zij bereid is om inderdaad financieel bij te dragen. Maar …. De investeringsagenda werd op 12 oktober in een raadsvergadering weggestemd door de coalitiepartijen GBBL, CDA en PRO. Hun argument: Het oppakken van de investeringsagenda zou gelijk
staan aan instemming met de herindeling. Dat ligt toch écht iets anders! In het raadsvoorstel werd daarvoor namelijk uitdrukkelijk vermeld dat medewerking aan de investeringsagenda niet kan worden beschouwd als een instemming met de voorgenomen herindeling. Kortom, dit argument overtuigt niet. 

De rekening ligt bij de inwoners van Landgraaf
De meeste investeringen uit deze agenda zijn al opgenomen in de begroting van de gemeente Landgraaf. Dit is voor GBBL, CDA en PRO een ander argument om de investeringsagenda te verwerpen. Pardon? Waarom de
kosten niet delen? Zij laten u, de inwoners van Landgraaf, liever opdraaien voor de kosten in plaats van de rekening voor deze investeringen met de provincie Limburg en Heerlen te delen!
Ramkoers
Waar deze tactiek toe leidt, wordt pijnlijk duidelijk bij het nieuwe
zwembad. De provincie zoekt een locatie voor een nieuw vijftigmeterzwembad, voor zowel topsport als recreatief gebruik. De provincie
is bereid om daarvoor de beurs te trekken. Over de mogelijkheid
om zo’n zwembad in Landgraaf of Heerlen te realiseren, wil de provincie met Landgraaf en Heerlen in gesprek komen. Met het van tafel vegen van de investeringsagenda gooien GBBL, CDA en PRO de deur dicht. De inwoners van Landgraaf zijn daarmee het kind van de rekening. Wij moeten gaan betalen voor een zwembad dat de helft kleiner is. En daarvoor wordt het spaarvarken geslacht.
Reserves Landgraaf smelten als sneeuw voor de zon
De algemene financiële reserve van Landgraaf, een spaarvarken
dat van ons allemaal is, wordt door dit beleid sneller leeg getrokken. In de grafiek ziet u de omvang van de algemene reserve van Landgraaf. In de periode 2016 – 2021 zal deze met €15,4 miljoen afnemen! Deze afname wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een zinloze verkwisting
van uw geld! En lang houden we dit niet vol!

                        Betaalt ú graag de volledige rekening?
                                     Wij denken van niet!
                              Constructief samenwerken!
                          Voordeliger voor ons allemaal!

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier