h

PROVINCIE ADVISEERT TWEEDE KAMER: FUSIE HEERLEN – LANDGRAAF

12 juli 2017

PROVINCIE ADVISEERT TWEEDE KAMER: FUSIE HEERLEN – LANDGRAAF

Foto: SP

Op vrijdagochtend 7 juli heeft Provinciale Staten na een lang debat op de avond ervoor in ruime meerderheid de Tweede Kamer geadviseerd door te gaan met een gemeentelijke fusie van Heerlen en Landgraaf. In de media wordt ten onrechte het beeld gecreëerd dat hierin ook Brunssum meegenomen zou moeten worden. Dit doet echter geen recht aan wat er feitelijk is besloten en is wat de SP betreft totaal niet aan de orde. 

Tijdens eerdere debatten heeft de SP al aangegeven positief te staan tegenover de herindeling van Heerlen en Landgraaf. Op deze manier kan de regio namelijk worden versterkt op sociaal-economisch gebied en kunnen achterstanden worden weggewerkt door flink te investeren in gezondheid, banen, opleidingen en de aanpak van laaggeletterdheid. Niet ieder voor zich, maar gezamenlijk werken aan de regio waardoor nieuwe kansen kunnen worden gepakt of beter worden benut als grotere gemeente. De regio zit bestuurlijk nagenoeg op slot. Er is grote behoefte aan een doorbraak. Jarenlange pogingen tot samenwerking en versterking leverden te weinig op voor de inwoners en hebben veel geld gekost.

Daarnaast heeft de SP enkele voorwaarden benoemd voor een geslaagde herindeling: het behoud en versterken voorzieningen, buurten en kernen blijven vitaal en het zorgen voor behoud van de identiteit van buurten en dorpen. Deze voorwaarden staan als aandachtspunten opgenomen in het herindelingsvoorstel.  

Het debat over de herindeling ontaardde vrijdagavond in een poppenkast over het toevoegen van één zin aan de vierde alinea op pagina 74 van het voorstel. Hier staan de verslagen van de door Provinciale Staten gehouden hoorzittingen. Tijdens de hoorzittingen zouden zowel voor- als tegenstanders bij de wenselijkheid van een bredere fusie nadrukkelijk Brunssum hebben genoemd. Blijkbaar was dit voor sommige partijen nodig om uiteindelijk met het voorstel in te stemmen terwijl het hierdoor feitelijk niet is veranderd. Voor de media was dit aanleiding om een verkeerd beeld neer te zetten, alsof Brunssum nu meegenomen moet worden. Dit doet geen recht aan de werkelijkheid.

Het is voor de SP absoluut onbespreekbaar om de herindeling met provinciale of landelijke dwang alsnog te verbreden met Brunssum. De beweging is hier namelijk niet van onderop gekomen. Brunssum heeft een eventuele fusie altijd afgewezen. Sterker nog, afgelopen februari wees een grote meerderheid van Provinciale Staten dit zelf nog af. Als men geen nieuw verzet in de regio wil, dan moet men dit niet doen. Als de Tweede Kamer het onnodig ontstane verkeerde beeld aangrijpt om alsnog voor een grotere fusie te gaan, dan zal de SP zich daar in elk geval fel tegen verzetten.

Reactie toevoegen

U bent hier