h

Oppositiepartijen presenteren reactie op Landgraafse zienswijze

21 juni 2017

Oppositiepartijen presenteren reactie op Landgraafse zienswijze

Foto: SP

Omdat wij (de oppositiepartijen SP, PvdA, Fractie Haarbosch, GroenLinks en VVD) de Landgraafse zienswijze niet kunnen onderschrijven, hebben wij besloten om onze afwijkende zienswijze door middel van het vandaag gepresenteerde document aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten kenbaar te maken.

De zienswijze van de gemeente Landgraaf bevat een groot aantal onwaarheden. Deze onwaarheden tasten de geloofwaardigheid van de Landgraafse zienswijze aan. De zienswijze van de gemeente Landgraaf steunt voor een belangrijk deel op de adviezen van prof. dr. A.F.A. Korsten (bestuurskundige) en mr. drs. H. Doornhof (jurist). Tijdens de oordeelvormende raadsvergadering bleek dat zij hun reputatie niet aan de stelligheid van de beweringen van het college willen verbinden. Ook dat doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de zienswijze van Landgraaf.

Marc van Caldenberg, fractievoorzitter van de SP: ‘De door het college van B&W en coalitie betwiste sociaal-maatschappelijke achterstanden zijn geen fictie. Voor veel inwoners van Landgraaf vormen ze de harde realiteit. In onze reactie op de zienswijze van Landgraaf wordt de bewijsvoering voor deze stelling aangedragen’.

‘Ook de weergave van de rol en positie van het CDA Landgraaf is niet overeenkomstig de werkelijkheid. We hechten er veel waarde aan om het onterecht gecreëerde beeld in de Landgraafse zienswijze, recht te zetten’, aldus VVD-voorman Bjorn Lambie.

Robin Reichrath (fractievoorzitter PvdA): ‘Het getuigt van brutaliteit als je eigen verhaal is gestoeld op aantoonbare onwaarheden. Een voorbeeld. In de zienswijze lezen we dat Landgraaf geen fanclub kent die openlijk ijvert voor de herindeling van Landgraaf met Heerlen. Het college, de coalitiepartijen en heel Landgraaf weet dat bewoners van Landgraaf een stichting hebben opgericht die onder de naam ‘Voor Fusie!’ ijvert voor de fusie van Landgraaf en Heerlen’.

Thomas Boijmans (fractievoorzitter GroenLinks) vat kernachtig de reactie namens de gezamenlijke oppositiepartijen samen: ‘Onze reactie maakt duidelijk dat de argumenten uit de zienswijze van college en coalitie niet overtuigen omdat ze met gemak kunnen worden ontkracht met aantoonbare feiten’.

‘We roepen iedereen, maar expliciet Provinciale- en Gedeputeerde Staten op de tijd en moeite te nemen onze reactie zorgvuldig te bestuderen. Zij kunnen dan maar tot één conclusie komen: zonder geloofwaardigheid geen overtuigingskracht!’, aldus Lenie Haarbosch van de gelijknamige fractie.

                  ---------------Einde persverklaring----------------

Noot voor redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande woordvoerders:
- Marc van Caldenberg (Fractievoorzitter SP)
- Robin Reichrath (Fractievoorzitter PvdA)
- Thomas Boijmans (Fractievoorzitter GroenLinks)
- Bjorn Lambie (Fractievoorzitter VVD)
- Lenie Haarbosch (Fractievoorzitter Fractie Haarbosch 

Reactie toevoegen

U bent hier