h

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

16 juni 2017

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Aan alle SP-leden in de gemeente Landgraaf

Beste partijgenoot,

In 2018 zullen gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. En dat betekent dat wij hard aan de slag moeten met de samenstelling van de kandidatenlijst. Als eerste stap daarbij sturen we nu alle leden in Landgraaf deze brief. Heeft u belangstelling voor een plaats op de lijst, en verwacht u de functie van SP-gemeenteraadslid naar behoren te kunnen vervullen? Meld u zich dan aan met het bijgevoegde aanmeldingsformulier. 

De procedure voor de kandidaatstelling is als volgt: 

 • aanmelden als belangstellende voor een plaats op de lijst kan tot 1  september 2017, met bijgevoegd aanmeldingsformulier;

 • het afdelingsbestuur organiseert vervolgens informatieve bijeenkomsten  voor de potentiële kandidaten;

 • er worden individuele selectiegesprekken gevoerd tussen de mogelijke  kandidaten en de kandidatencommissie;

 • na die gesprekken wordt er een conceptlijst opgesteld, waarover de  kandidaten geïnformeerd worden;

 • tot slot stelt de ledenvergadering de definitieve lijst vast. 

Profiel voor de kandidaten:

Hoe weet u nu of u in staat bent een goed SP-raadslid te worden? Vooraf is dat natuurlijk nooit met zekerheid te zeggen. Maar we vinden dat u zich in ieder geval moet herkennen in het volgende profiel. De kandidaat:

1. onderschrijft het gedachtegoed van de SP, en is in staat dat gedachtegoed uit te dragen;

2. is in staat om zich (schriftelijke) informatie tot zich te nemen, te analyseren en te vertalen in politieke standpunten;

3. is in staat politieke uitgangspunten te vertalen in concrete actiepunten;

4. kan zowel zelfstandig als in teamverband functioneren;

5. beschikt over goede schriftelijke- en communicatieve eigenschappen en heeft contact met groepen in de samenleving; 

Past u hierin? Stuur dan het aanmeldingsformulier op, of bel voor meer informatie.

Met vriendelijke groeten,

De kandidatencommissie:

Hans Boekhorst           John Erkens                      Marc van Caldenberg

Reactie toevoegen

U bent hier