h

GEZAMENLIJKE PERSVERKLARING

3 mei 2017

GEZAMENLIJKE PERSVERKLARING

Foto: SP
                         

                        GEZAMENLIJKE PERSVERKLARING

              Landgraafs College kiest voor salarisverhoging

Op dinsdag 2 mei 2017 maakte het Landgraafse college van B&W bekend dat zij de gemeenteraad voorstelt om de formatie van het college uit te breiden met 0,3 fte. Als reden wordt aangevoerd dat de impact van het verzet tegen de herindeling groter is dan was voorzien. Geconstateerd wordt dat dit leidt tot problemen bij het uitvoeren van taken op het gebied van jeugdzorg, Wmo, onderwijs, kunst en cultuur.

“Als de zorg en de jeugdzorg te lijden hebben onder de keuzes die dit college maakt, dan is dat zeer verontrustend. We kunnen hiermee constateren dat dit college tot nu toe de verkeerde prioriteiten stelt en haar taken heeft onderschat. Hier zou je je als college voor moeten schamen. Daarentegen vraagt dit college ongegeneerd voor een beloning in de vorm van meer uren. Om de Landgraafse inwoners daar vervolgens financieel ook nog voor te laten opdraaien. Dat is volstrekt het verkeerde signaal dat je daarmee afgeeft als politiek bestuur”, aldus SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg.

“GroenLinks vraagt zich af hoe het college het presteert om voor zichzelf een loonsverhoging te vragen terwijl de belangen van de organisatie gewoon genegeerd worden. Daarnaast wordt de gemeenschap op geen enkele wijze meegenomen, mocht de fusie wel door gaan. Wij zouden eerst willen dat het college inzichtelijk maakt dat bij andere portefeuilles geen enkele ruimte zit, iets wat wij ernstig betwijfelen ", aldus fractievoorzitter Thomas Boijmans.

PvdA-fractievoorzitter Robin Reichrath: “We tonen begrip voor het feit dat de formatieomvang voor wethouder Ringens wellicht te beperkt is, maar dit had opgelost kunnen worden door de portefeuilleverdeling in het college te herschikken. Ook hadden andere wethouders - net zoals dat in het verleden gebeurd is - uren kunnen afstaan aan wethouder Ringens. In plaats daarvan legt dit college de rekening á jaarlijks 30.000 euro bij de inwoners van Landgraaf. Dat vinden we onbegrijpelijk.

“Er wordt al heel veel geld (500.000 euro) uitgegeven voor de uitvoering van de motie “regie in eigen hand”. Dit voorstel daar bovenop is simpelweg brutaal. De burger wordt steeds meer op kosten gejaagd,” aldus Lenie Haarbosch van de gelijknamige fractie.

VVD-woordvoerder Björn Lambie reageert met gemengde gevoelens over het voorstel:“Enerzijds ben ik totaal niet verbaasd over dit voorstel omdat bij het aantreden van dit college al duidelijk was dat volledig werd gefocust op het verzet tegen herindeling. Hieraan wordt het merendeel van tijd en energie en daarmee gemeenschapsgeld besteed. Anderzijds toch verwonderd over de ongegeneerde wijze waarop één wethouder nu wordt gebruikt om het verzetsfeestje van deze coalitie extra te financieren. Hiermee wordt het beeld dat de VVD bij aantreden van deze coalitie had, bevestigd: het verzet is geen middel, maar enkel een doel op zich. Onrealistisch en zeer zeker niet in het belang van de gemeente landgraaf en haar inwoners”.

                ---------------Einde persverklaring----------------

Noot voor redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande woordvoerders:

-Marc van Caldenberg (Fractievoorzitter SP)

- Robin Reichrath (Fractievoorzitter PvdA)

- Thomas Boijmans (Fractievoorzitter GroenLinks) 

- Bjorn Lambie (Fractievoorzitter VVD) 

- Lenie Haarbosch (Fractievoorzitter Fractie Haarbosch 

Reactie toevoegen

U bent hier