h

GEZAMENLIJKE PERSVERKLARING

31 maart 2017

GEZAMENLIJKE PERSVERKLARING

Foto: SP

                     GEZAMENLIJKE PERSVERKLARING

       Landgraafs college van B&W voert oppositie tegen zichzelf

Op donderdag 30 maart 2017 maakte het college van B&W bekend dat zij het herindelingsontwerp niet ter inzage legt voor de burgers. De ter inzage legging zou eenieder de gelegenheid bieden zijn mening kenbaar te maken. 

‘Het Landgraafs college van B&W en de coalitie van GBBL, CDA en PRO heeft nu al iedere vorm van geloofwaardigheid verloren. Als je weigert het herindelingsontwerp voor de burgers ter inzage te leggen, hoe kun je dan serieus blijven vasthouden aan een volksraadpleging? Eerst de burger – en daarmee het gemeenschapsbelang – buitenspel zetten en vervolgens als het jezelf wél goed uitkomt diezelfde burger oproepen om alsnog zijn mening te geven. Triest dat dit in Landgraaf na jarenlang fatsoenlijk en degelijk bestuur nu ineens mogelijk is’, aldus VVDwoordvoerder Björn Lambie. 

Naast het weigeren van het ter inzage leggen van het herindelingsontwerp, heeft het college van B&W besloten om de oppositie geen ambtelijke bijstand te verlenen bij het opstellen van voorstellen voor een investeringsagenda. Ambtelijke bijstand is een fundamenteel recht voor alle raadsleden dat moet bijdragen aan een goed werkende lokale democratie. PvdAfractievoorzitter Robin Reichrath: ‘Het inperken van fundamentele rechten van oppositieleden bij inhoudelijke meningsverschillen zie je vandaag de dag in landen als Turkije en Rusland, maar blijkbaar nu ook in Landgraaf’. Lenie Haarbosch van de gelijknamige fractie vult aan: ‘Het raadswerk wordt ons gewoon onmogelijk gemaakt. Burgers worden niet geïnformeerd en mogelijk toekomstperspectief wordt bij het grof vuil gezet. Onaanvaardbaar’. 

Bij monde van Thomas Boijmans roept GroenLinks het college op om op te houden met politieke spelletjes om maar dwars te liggen. ‘Verzet binnen bepaalde kaders is een recht. Je bent als gemeente echter wettelijk verplicht om het herindelingsontwerp ter inzage te leggen voor de bevolking. Door niet serieus te kijken naar de wensen en belangen van de bevolking en de organisatie als de fusie doorgaat, worden de belangen van Landgraaf welhaast doelbewust op het spel gezet. Hiermee wordt het gebrek aan bestuurskracht in Landgraaf helaas andermaal onderstreept’. 

‘Het komt allemaal voort uit de angst om hun eigen positie te verliezen. Daarmee staat het belang van de inwoners niet voorop. Het niet ter inzage leggen is alleen maar uit angst dat de burgers van Landgraaf hun mening geven. Geen ambtelijke ondersteuning geven komt voort uit de angst voor de herindeling. En de burger moet daarvoor betalen: €500.000,- aan gemeenschapsgeld dat wordt uitgegeven aan een campagne voor behoud van de eigen positie. De gemeente Landgraaf is niet de partijkas van de GBBL of het CDA Landgraaf’, aldus SPfractievoorzitter Marc van Caldenberg.

De gezamenlijke oppositiepartijen hebben burgemeester Vlecken opgeroepen zijn rol als onafhankelijk voorzitter van de raad te pakken. ‘Het is de taak van een burgemeester toe te zien op een ordentelijk verloop van het democratisch proces. Als raadsleden monddood worden gemaakt, moet hij direct ingrijpen. Dat dit nog niet is gebeurd, betreuren we’, aldus Reichrath. 

                  ---------------Einde persverklaring----------------

Noot voor redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderstaande woordvoerders:
- Marc van Caldenberg (Fractievoorzitter SP) / 06-51986380
- Robin Reichrath (Fractievoorzitter PvdA) / 06-17386457
- Thomas Boijmans (Fractievoorzitter GroenLinks) / 06-19361560
- Bjorn Lambie (Fractievoorzitter VVD) / 06-30562891
- Lenie Haarbosch (Fractievoorzitter Fractie Haarbosch / 045-5321607 / 06-22175369

Reactie toevoegen

U bent hier