h

CDA laat coalitie vallen!

11 februari 2017

CDA laat coalitie vallen!

Het Landgraafse CDA heeft onlangs een motie van wantrouwen tegen de wethouders van SP, PvdA, GroenLinks en VVD wethouders ingediend samen met het GBBL en Pro Landgraaf. Daarmee heeft het CDA de coalitie in Landgraaf laten vallen. SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg: “Vier betrouwbare wethouders worden naar huis gestuurd, voor iets waar ze niks aan kunnen doen. Dit is een schande en gaat voorbij aan ieder fatsoen. Zo ga je niet met mensen om!”

De motie van wantrouwen is volstrekt onterecht ingediend want de wethouders van SP, PvdA, GroenLinks en VVD hebben zich steeds aan alle afspraken met de gemeenteraad gehouden. Daarnaast werd er onderling steeds goed samengewerkt en er werden resultaten geboekt voor de burger van Landgraaf.

Het onderwerp waar het allemaal om draaide was de herindeling van Heerlen en Landgraaf. Het uitgangspunt van de SP in deze discussie was simpel: “De voordelen van samenwerking moeten worden geïnvesteerd in een enorme sociale inhaalslag en investeringen in het voorzieningenniveau. De richting die de sociale achterstand van onze regio het best en het snelst inhaalt, hebben wij gesteund. Geen enkele partij had een beter plan dan het voorstel tot herindeling en dus hebben we dat gesteund, aldus fractievoorzitter van Caldenberg”

Op 16 januari 2017 besloot echter een meerderheid van de gemeenteraad in Landgraaf “Nee” te zeggen tegen een herindeling. Het CDA stemde tegen samen met GBBL en ex-PvdA raadslid Bart Smeets. SP, PvdA, GroenLinks, VVD en fractie Haarbosch waren voor. Een dag later echter greep CDA-gedeputeerde Ger Koopmans in en trok de regie naar de provincie Limburg toe om alsnog een herindeling te realiseren.

Met het ingrijpen door de provincie hadden de wethouders van SP, PvdA, GroenLinks en VVD niks te maken. Toch besloot het Landgraafse CDA tot het opzeggen van het vertrouwen in hen. Volstrekt onbegrijpelijk en argumenten hiervoor werden in het debat niet gegeven. Het CDA Landgraaf heeft zich met deze actie onbetrouwbaar getoond.

Hoe nu verder?

CDA-wethouder Marlies Dreissen toonde zich niet solidair met haar collega's en is als wethouder blijven zitten. De GBBL probeert nu samen met dit CDA en Smeets een nieuwe coalitie te vormen. De vraag op welke wijze de burger van Landgraaf hiermee gediend is, blijft vooralsnog onbeantwoord.

Als SP zullen wij blijven strijden tegen sociale ongelijkheid en misstanden, zoals we dat altijd gedaan hebben. Ook toen we nog in de coalitie zaten. We zullen blijven strijden voor betere zorg, om mensen aan een baan te helpen, voor beter onderwijs, voor een beter milieu, voor betaalbaar wonen, voor het investeren in buurten en wijken, en voor het aanpakken van de armoede. Daar zullen wij voorstellen voor blijven doen en daar kunt u ons aan houden!

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier