h

De buurt in: Herindeling

13 december 2016

De buurt in: Herindeling

Foto: SP

Op 10 december is een groep van 14 SP'ers voor het eerst de wijk in geweest over het thema Herindeling Heerlen-Landgraaf. We vinden het als SP belangrijk om de mening van de mensen te horen. We hebben de mensen een 4-tal vragen gesteld. Allereerst of ze op de hoogte waren van het voorstel tot herindeling, vervolgens de vraag of ze dit onderwerp belangrijk vinden. Uiteraard hebben we ook de vraag gesteld of men voor of tegen de herindeling was. En we hebben mensen gevraagd, dat als de herindeling door zou gaan, wat er dan in ieder geval behouden moet blijven voor Landgraaf. Onze bevindingen van kunt u hieronder vinden.

 

Tijdens het buurten was het beeld heel divers. Geen standpunt voor of tegen herindeling sprong er echt duidelijk uit. Er waren uitgesproken voorstanders van herindeling, uitgesproken tegenstanders en ook een behoorlijk aantal mensen dat het totaal niet uitmaakt of er al dan niet tot herindeling besloten wordt.

 

Er was één klacht die vrijwel alle mensen, ongeacht hun standpunt, uitspraken: wij hebben te weinig informatie, we hebben ons er onvoldoende in kunnen verdiepen of zelfs het wordt ons niet goed uitgelegd. Een belangrijk signaal aan de Burgemeesters en Wethouders van Landgraaf en Heerlen.  De SP-fractie zal de beide colleges van B&W vragen hier zo snel mogelijk helderheid over te geven.

 

De belangrijkste argumenten van de mensen die tegen herindeling tussen Landgraaf en Heerlen zijn:

- schaalvergroting, een fusie leidt meestal niet tot verbetering

- angst voor verhoging van gemeentelijke lasten

- het zal wel een bezuiniging zijn

- verlies van identiteit

- bezorgdheid dat Heerlen alles gaat bepalen in Landgraaf

- bezorgdheid dat de positie van de SP verslechterd omdat bijvoorbeeld meer op lokale partijen wordt gestemd.

 

De voorstanders vinden het vooral belangrijk dat beide gemeente de krachten bundelen:

- Beide gemeenten samen zijn sterker om voldoende geld en kracht te krijgen voor het aanpakken van de achterstanden die er nog steeds zijn in Landgraaf, Heerlen en de regio.

- Er kan beter beleid voor ouderen komen

- In Heerlen hoeven mensen met een heel laag inkomen geen eigen bijdragen te betalen voor huishoudelijke hulp. Dat willen we in Landgraaf ook.

- Heerlen heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in cultuur en daar kan Landgraaf van profiteren.

– Samen sta je sterker

 

Opvallend was ook een groot aantal mensen die het niet veel uit maakt of er herindeling komt. Zij wonen met plezier in hun eigen omgeving vinden het wel belangrijk dat de voorzieningen in Landgraaf en in hun eigen buurt of wijk behouden blijven. Deze groep mensen gaf aan dat zij er in dat geval prima mee kon leven.

 

De komende weken gaan we als SP in Landgraaf door met het vragen van burgers om hun mening. We zullen de komende weken veel te zien zijn in de buurten en bij mensen aan de deur kloppen om te vragen wat zij vinden.

 

Wil je hieraan meehelpen? Dat kan. Geef je op! Stuur een mailtje naar landgraaf@sp.nl en de ontvang je van ons meer informatie over hoe jij kunt bijdragen hieraan.

 

Wil je meer informatie over het voorstel over herindeling? Dat kan. Kijk op www.landgraaf-heerlen.nl . Of wil je liever de informatie op papier? Stuur dan even een mailtje naar landgraaf@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier