h

SP pakt armoede acuut aan!

14 november 2016

SP pakt armoede acuut aan!

Landgraaf heeft helaas te maken met een toenemend risico op armoede. En dat terwijl de armoede in Landgraaf al groter is dan op andere plaatsen in Nederland. De afgelopen jaren zijn er succesvolle maatregelen genomen om problematische schulden bij mensen te voorkomen door vroegsignalering en budgetbeheer. Maar dat is helaas nog niet voldoende om de problemen op te lossen.

Meer mensen in Landgraaf zitten ook steeds langer in armoede. Hoe langer mensen in armoede zitten, hoe lastiger het ook is om er weer uit te komen en weer regie over hun eigen leven te voeren. SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg is blij dat de raad na een voorstel van de SP in de kadernota heeft uitgesproken hier nog meer prioriteit aan te willen geven. Afgelopen weken hebben is er een werkconferentie geweest over het thema en in het voorjaar zullen er nieuwe maatregelen worden voorgesteld.

 

Maar de nood is hoog op dit moment. En we kunnen het ons eigenlijk niet veroorloven om langer te wachten, om de eerste noden aan te pakken. Mensen hebben honger, kinderen gaan met kapotte kleding naar school, en als de wasmachine kapotgaat worden ze ook niet meer gewassen. Om hier acuut iets aan te doen heeft onze fractie bij de Algemene Beschouwingen een amendement ingediend dat op een unanieme meerderheid kon rekenen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier