h

Asbest, de antwoorden

7 april 2016

Asbest, de antwoorden

Foto: SP

Een aantal weken geleden stelde ons raadslid John Erkens vragen over asbest. Hieronder leest u het antwoord van het College.
Eigenlijk 3 keer ja, dus we zijn zeer tevreden.

Geachte heer Erkens, 

In uw brief van 6 maart 2016, ingekomen op 7 maart 2016, stelt u vragen over de asbest problematiek. Hieronder zullen wij puntsgewijs antwoord geven op de door u gestelde vragen ex artikel 41 reglement van orde. 

1. Is het college bereid om de inwoners van Landgraaf op korte termijn gedegen voorlichting te geven over de gevolgen die asbest vervuiling kan veroorzaken? Het college heeft middels een publicatie in Landgraaf gemeentenieuws d.d. 9 maart 2016 over het verbod op asbestdaken de inwoners voorgelicht over de gevolgen van asbest vervuiling. Hierbij wordt tevens verwezen naar onze website met de bijgevoegde links met aanvullende informatie. Deze eerste publicatie is het begin van een reeks van gedegen communicatie naar de burger over asbest en de gevolgen hiervan. 

2. Is het college het met de SP eens, dat inwoners van Landgraaf geïnformeerd moeten worden over de asbest wetgeving en wat de financiële gevolgen kunnen zijn van deze wetgeving? Ja het college vindt eveneens dat de inwoners geïnformeerd moeten worden over de asbest wetgeving en wat de financiële gevolgen kunnen zijn van deze wetgeving. Binnen afzienbare tijd zal de Provincie Limburg en de gemeente de burger hierover verder informeren. Er zal gekozen worden voor een gedegen aanpak waarbij tevens het beleid van de Provincie nader zal worden toegelicht, zoals bijvoorbeeld het subsidiebeleid van de Provincie. 

3. Is het college bereid om de inwoners te informeren over de wettige strafbaarheid van asbest in 2024 en de gevolgen hiervan? Ja het college heeft de inwoners middels een publicatie op de hoogte gesteld over het verbod op asbestdaken per 2024 en de gevolgen hiervan en zal hier de komende tijd regelmatig via publicaties aandacht aan besteden. Hierbij wordt tevens verwezen naar onze website met de bijgevoegde links met aanvullende informatie. Wij kiezen voor gedegen frequente publicaties op de website, kabelkrant, Facebook en 1 Landgraaf zodat de informatie ook onder de aandacht van de inwoners blijft. 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
Burgemeester en wethouders 

U bent hier