h

Doelgroepenvervoer

10 maart 2016

Doelgroepenvervoer

Samen met andere gemeenten in Limburg gaat de gemeente Landgraaf de regie over het doelgroepenvervoer weer zelf doen. We halen het dus weg bij de taxibedrijven.

Irma Koopman sprak in de raadsvergadering:
Het belangrijkst voor gemeenten, maar met name voor de mensen die afhankelijk zijn van het doelgroepenvervoer, is een goede kwaliteit tegen een redelijke prijs. Het beleid van Veolia was gebaseerd op een veel te lage inschrijving op de aanbesteding met als gevolg dat de uitvoerende taxibedrijven zijn uitgeknepen met dientengevolge faillissementen en/of slechte kwaliteit.

We hebben de afgelopen jaren gezien wat marktwerking met de taximarkt heeft gedaan. Het ene na het andere bedrijf kiepte juist om en de kwaliteit was in lang niet alle gevallen iets om vrolijk van te worden. Kortom veel ellende en onzekerheid voor reizigers, werkgevers en werknemers.

Van de SP weet iedereen denk ik wel dat wij geen fan zijn van marktwerking. We zijn dan ook erg blij dat door dit plan de regie weer bij de gemeenten komt te liggen. Daardoor kan niet uitsluitend naar prijs maar juist met name naar kwaliteit worden gekeken.

Door niet meer te hoeven werken onder een te laag ingeschreven contract kunnen we de kwaliteit van het vervoer en de arbeidsomstandigheden verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn redelijke rittijden, fatsoenlijke roosters en gevulde busjes.

Rest de SP nog om de wethouder te vragen:

Kan er een vorm van toezicht worden ingebracht op werkverdringing, kwaliteit van dienstverlening en werkomstandigheden?

We werken er namelijk hard aan om mensen UIT de uitkering en aan de slag te krijgen en het zou dan ook vreemd zijn wanneer we zelf toelaten dat mensen zonder fatsoenlijk cao-loon dit werk gaan uitvoeren.

Bovendien willen we na verloop van tijd kunnen beoordelen of de kwaliteit van dienstverlening er inderdaad op vooruit gaat.

De wethouder zegde toe er op toe te zullen zien dat er controle kan plaatsvinden en wij, raadsleden, kunnen natuurlijk altijd reageren als we signalen ontvangen dat er dingen niet goed gaan. De nieuwe regeling gaat medio 2017 in, wanneer de huidige contracten aflopen.

U bent hier