h

Asbest, raadsvragen

16 maart 2016

Asbest, raadsvragen

We hebben een asbestprobleem. Al vele decennia is duidelijk dat asbest een gevaar is voor de volksgezondheid. Toch is er pas in de jaren negentig een verbod gekomen.
In 2024 gaat het verbod op asbestdaken in. Dat betekent dat er in de tussentijd nog enorm veel werk te doen is. Bij de asbestbrand in Roermond hebben we kunnen zien welke impact het heeft als een loods met asbest dak afbrandt nabij een binnenstad. Dit probleem moet nu echt worden aangepakt, want de tijd gaat zo langzamerhand dringen.

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten is akkoord gegaan met het aanvalsplan Asbest & Energie van SP-gedeputeerde Daan Prevoo.

Lees meer:  https://limburg.sp.nl/nieuws/2016/02/ruime-meerderheid-voor-aanvalsplan-...

Foto: Maarten Breet / flickr.com

In Landgraaf stelde de SP vragen:

Geacht College,

De afgelopen jaren zijn er in Landgraaf verschillende incidenten geweest met het vrijkomen van asbestdeeltjes na een brand. Het scenario bij brand is ook steeds hetzelfde: men wordt verrast door de aanwezigheid van asbest, er zijn opruimwerkzaamheden die veel geld kosten. Opruimwerkzaamheden die, vanwege de haast, meer kosten dan bij een planmatige sanering. 

Bijna 20 jaar na het verbod op de toepassing ervan in Nederland, sterven jaarlijks nog altijd honderden mensen aan asbestkanker. 

Heeft het gemeentebestuur een verantwoordelijkheid in dezen? In de visie van de SP-fractie zeer zeker. De gemeente behoort de gezondheid van de burgers te beschermen. 

Wij willen het college vragen

Is het college bereid om de inwoners van Landgraaf op korte termijn gedegen voorlichting te geven over de gevolgen die een asbest vervuiling kan veroorzaken?

Is het college het met de SP eens, dat de inwoners van Landgraaf geïnformeerd moeten worden over deze asbest wetgeving en wat de financiële gevolgen kunnen zijn van deze wetgeving? 
 
Is het college bereid om de inwoners te informeren over de wettige strafbaarheid van asbest in 2024 en de gevolgen hiervan?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

John Erkens,                                                             raadslid SP
 

U bent hier