h

Samenwerking Landgraaf-Heerlen

20 februari 2016

Samenwerking Landgraaf-Heerlen

Foto: SP

In het vorige stuk op de SP Landgraaf site vragen we inwoners mee te denken over mogelijke bezuinigingen die nog gerealiseerd kunnen worden. Dit omdat iedere gemeente gewoon van dit kabinet PvdA-VVD te weinig geld krijgt om alles te blijven doen dat ze voorheen deden. 

Nu zoeken we natuurlijk ook naar bezuinigingen die we zouden kunnen halen op de gemeenteraad, het Raadhuis en de organisatie.
Geld tekort hebben voor noodzakelijke thuiszorg, voor armoedebestrijding bij kinderen, bij het onderhoud van wegen en sportaccommodaties en dan kiezen waar je wel en waar je niet iets aan uitgeeft. Of samenwerking zoeken en daarmee meer geld in het potje overhouden en minder moeilijke keuzes moeten maken. Wij kozen voor een onderzoek naar dat laatste.

We werken al op veel gebieden samen met andere gemeenten, simpel omdat wij als Landgraaf te klein zijn om bijvoorbeeld de jeugdzorg alleen te regelen. Er zijn tal van Gemeenschappelijke Regelingen en samenwerkingsverbanden waar we samenwerken met 7 of 11 gemeenten of zelfs nog grotere schaal.

De gemeenteraad heeft eind 2015 vastgesteld dat de ambtelijke fusie met Brunssum niet is gelukt. Dat betreuren we want het had de gemeente Landgraaf een flinke besparing opgeleverd die weer ten goede zou komen van onze inwoners.

Daarom heeft de gemeenteraad direct een verzoek gedaan om een onderzoek in te stellen naar alle vormen van samenwerking met gemeenten om ons heen. Dat kan zijn van een netwerksamenwerking, gedeeltelijke ambtelijke fusie, volledige ambtelijke fusie en tenslotte een ambtelijke en bestuurlijke fusie. Geen van de andere gemeenten sloot aan.

Het onderzoek is inmiddels gaande en we wachten de uitslag af. We willen weten wat ieder van de 4 varianten zouden kunnen opleveren voor onze gemeente. Het is een goed gebruik om eerst te onderzoeken voordat je gaat beslissen. Bovendien willen we bij een ingrijpende keuze ook inwoners van Landgraaf betrekken. Dat doen we de laatste 2 jaar immers met veel zaken. Er is al een burgerenquete geweest onder 1.000 willekeurige inwoners, inspreekavonden, bijeenkomsten over woonvisies en dergelijke. 

We hebben uiteraard afgesproken dat inwoners ook betrokken en bevraagd worden over dit onderzoek en de mogelijke varianten.

Wij als SP zijn blij met zoveel formele contactmomenten. Immers inwoners weten het beste wat er nodig is in hun directe omgeving. Juist de uitwisseling van gedachten gaandeweg een proces, in combinatie met het onderzoek, geeft uw raadsleden de mogelijkheid een goed afgewogen beslissing te nemen.

Wilt u met ons meedenken?
Wilt u ons uw mening laten weten?
Wilt u met ons meedoen?

Een mailtje naar landgraaf@sp.nl is voldoende.

 

UPDATE:
Inmiddels staat het hele debat van 18 februari online en kunt u zelf horen wat er werkelijk gezegd is.

U bent hier