h

STICHTING CALAMITEITENFONDS MIJN(WATER)SCHADE OPGERICHT

17 januari 2016

STICHTING CALAMITEITENFONDS MIJN(WATER)SCHADE OPGERICHT

Foto: hbvl.be / hbvl.be / hbvl.be / hbvl.be

Op initiatief van SP-gedeputeerde Daan Prevoo is een Stichting opgericht die in noodsituaties eventuele schade aan woningen als gevolg van stijgend mijnwater kan vergoeden. Voorzitter is Jan de Wit, voormalig lid van Eerste en Tweede Kamer namens de SP. De Stichting neemt verzoeken om een schadevergoeding in behandeling als sprake is van een ernstige situatie waarbij de veiligheid van wonen in gevaar is. De Stichting heeft daarvoor een schaderegeling opgesteld voor een goede afwikkeling van een verzoek om schadevergoeding.

Sommige inwoners van de voormalig mijnstreken in  Limburg hebben schade aan hun woning door beweging van de bodem die is veroorzaakt door  mijnbouwwerken. Die schade is bijvoorbeeld zichtbaar door scheuren of verzakkingen. Ook het geleidelijk vollopen van mijnen met mijnwater sinds het staken van het oppompen van dat mijnwater in 1994, heeft geleid tot schade.

De voormalige exploitanten van die mijnbouwwerken maar ook het Rijk zijn niet bereid om aansprakelijkheid voor het ontstaan van die schade te erkennen en te vergoeden. Volgens de minister van Economische Zaken zou er sprake zijn verjaring van deze claims. De twaalf gemeenten in Parkstad en de Westelijke Mijnstreek en de Provincie zijn het hier niet mee eens. Daarom zijn zij naar de rechter gestapt. De uitspraak van de rechter wordt dat in de loop van 2016 verwacht.

Intussen heeft de minister opdracht gegeven tot het instellen van een technisch onderzoek naar de mogelijke gevolgen van de vroegere steenkoolwinning in Zuid-Limburg. Medio 2016 worden de resultaten van het onderzoek verwacht. Voor de tussenliggende periode heeft de minister geld toegezegd ter tegemoetkoming aan de meest schrijnende schadegevallen waar de veiligheid van wonen in het geding is.  Dat geld is samen met bijdragen van de Provincie Limburg en de gemeenten in de voormalige mijnstreken in een calamiteitenfonds gestort dat de Stichting beheert. In dat fonds zit nu 2 miljoen euro.

Voor gevallen waarin de veiligheid van wonen door bijvoorbeeld scheurvorming of verzakking niet meer is gewaarborgd, kunnen uit dat  fonds bijdragen worden verstrekt. Zowel de eigenaar bewoner als de huurder kan een aanvraag indienen. Een huurder dient dan wel een verklaring van de eigenaar te overleggen dat deze instemt met de aanvragen. 

Voor meer informatie en voor het indienen van aanvragen kunnen mensen terecht op de website van de Stichting: http://www.mijnwaterschade.nl

U bent hier