h

“SP Landgraaf draagt René van der Valk voor als wethouder”

26 januari 2016

“SP Landgraaf draagt René van der Valk voor als wethouder”

PERSBERICHT

Het bestuur en de fractie van de SP Landgraaf hebben de 49-jarige, in Kerkrade woonachtige René van der Valk unaniem voorgedragen als wethouder voor de gemeente Landgraaf. Van der Valk volgt hiermee oud-wethouder Ben Rewinkel op, die op 18 januari besloot terug te treden.
“Het voordragen van René van der Valk is het resultaat van een intensief en zorgvuldig selectieproces, dat vlot is verlopen”, aldus fractievoorzitter Marc van Caldenberg. “Ik ben dan ook blij dat we een opvolger hebben gevonden die portefeuille van oud-wethouder Rewinkel in zijn totaliteit overneemt.” 
Fractievoorzitter van Caldenberg motiveert de keuze voor René van der Valk: "René van der Valk brengt de juiste mix van ambitie, enthousiasme en ervaring in het openbaar bestuur mee. Ik zie de samenwerking met René dan ook met vertrouwen en plezier tegemoet", aldus Van Caldenberg.

Foto: SP

De in Amsterdam opgegroeide René van der Valk is getrouwd en heeft samen met zijn vrouw Karina drie dochters. Na gewerkt te hebben als constructeur bij diverse ingenieursbureaus ging Van der Valk aan de slag bij de brandweer. Na zijn officiersopleiding aan de brandweeracademie kwam hij  in 1998 als plaatsvervangend commandant terecht in Zuid-Limburg, bij de brandweer in Brunssum. Via diverse functies bij de brandweer maakte hij in 2013 uiteindelijk de overstap naar de Veiligheidsregio Limburg-Noord als kwartiermaker en manager. Als wethouder voor de SP in Landgraaf wacht hem nu een volgende uitdaging in het openbaar bestuur.
De wethoudersportefeuille die Van der Valk gaat bekleden bestaat uit de Participatiewet, de sociale werkvoorziening, ISD BOL, armoedebeleid en schuldhulpverlening, arbeidsmarktbeleid, onderwijs, inburgering en sport. Naar verwachting zal de benoeming van René van der Valk plaatsvinden tijdens de raadvergadering van 28 januari 2016.

U bent hier