h

Referendum Oekraïne

17 januari 2016

Referendum Oekraïne

Foto: wikipedia

Het is alweer tien jaar geleden dat er een referendum plaatsvond over de Europese grondwet, die toen ook in Nederland met een stevige "nee" verworpen werd. De grondwet kwam er twee jaar later alsnog, met uiterst kleine veranderingen en werd het Verdrag van Lissabon genoemd. De SP zal nu volop campagne voeren tegen het associatieverdrag met Oekraïne, omdat de stabiliteit daar en in de rest van Europa niet verder in gevaar mag worden gebracht.

- Het associatieverdrag heeft indirect bijgedragen aan het ontstaan van de burgeroorlog in Oekraïne. Met het associatieverdrag kiest Oekraïne om zich sterker te verbinden met de EU. Dat komt de stabiliteit en eenheid in het land niet ten goede.

- Het verdrag intensiveert de economische en politieke betrekkingen met Oekraïne op een moment dat de regering in Kiev verantwoordelijk gehouden wordt voor ernstige mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Oekraïne heeft bovendien nog op orde te krijgen als het gaat om democratie, de fundamentele rechten van de mens en de rechtsstaat. Een associatieverdrag moet dan niet aan de orde zijn.

- Door het verdrag zal er nog meer geld naar het door corruptie geplaagde Oekraïne vloeien. Er zijn al miljarden van de EU naar Oekraïne overgemaakt, terwijl de kans aanzienlijk is dat EU-geld verdwijnt in de zakken van corrupte oligarchen.
- Een associatieverdrag betekent niet automatisch lidmaatschap van de EU, maar veel EU-lidstaten gingen Oekraïne wel voor. In Oekraïne wordt het verdrag nadrukkelijk opgevat als opstapje naar het EU-lidmaatschap.

De SP zal daarom volop campagne voeren tegen het associatieverdrag. De stabiliteit in Oekraïne en Europa mag niet verder in gevaar worden gebracht.
Wil je meedoen ?
Stuur een mail naar landgraaf@sp.nl.

U bent hier