h

“Ben Rewinkel treedt terug als wethouder”

18 januari 2016

“Ben Rewinkel treedt terug als wethouder”

PERSBERICHT

SP-wethouder Ben Rewinkel heeft besloten om terug te treden als wethouder van de gemeente Landgraaf. Rewinkel heeft – na gedegen beraad met zijn familie – zelf het besluit genomen om terug te treden. Momenteel kan hij niet voldoende de aandacht geven aan de belangen van de gemeente Landgraaf en haar inwoners.

SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg reageert als volgt op de ontstane situatie: “Wij hebben op dit moment gemengde gevoelens. Wij respecteren dit besluit natuurlijk. Dit is zonder twijfel een zeer zwaar besluit voor Ben Rewinkel geweest, aangezien hij er trots op was om de inwoners van Landgraaf te mogen dienen.”

“Anderzijds zullen wij hem gaan missen” vervolgt fractievoorzitter van Caldenberg. “Als wethouder heeft hij werk gemaakt van de vroegsignalering van problematische schulden, het project de gezonde school en was hij bezig met de transitie van het Gemeentelijk Werkbedrijf. Zijn klus als wethouder had hij graag afgemaakt.”

Ben Rewinkel was wethouder vanaf het voorjaar van 2014. Zijn portefeuille bestond uit de participatiewet, ISD BOL, armoedebeleid en schuldhulpverlening, arbeidsmarktbeleid, onderwijs, inburgering en sport. Daarvoor was hij 8 jaar lid van de gemeenteraad voor de SP, waarvan 4 jaar als fractievoorzitter. Daarnaast was hij vanaf 2011 actief als lid van Provinciale Staten totdat hij wethouder werd in 2014.

Het bestuur en de fractie van de SP Landgraaf zoekt nu naar een vervanger op een zo kort mogelijke termijn.

U bent hier