h

XXI congres SP

30 november 2015

XXI congres SP

Foto: SP

Het XXI SP-congres, dat in Maarssen bijeen was, heeft in de ochtend uitgebreid stil gestaan bij het vertrek van Jan Marijnissen. Hij was sinds 1988 voorzitter van de SP en kondigde kort voor de zomer zijn vertrek als voorzitter aan. SP-leider Emile Roemer memoreerde de lange strijd die Marijnissen heeft gevoerd om van de SP een grote partij te maken.
'Met opofferingsgezindheid heeft Jan de partij groot gemaakt. Hij stond er als dat nodig was. Jaar in jaar uit. Vele duizenden SP'ers hebben geleerd van zijn analytisch vermogen, politiek inzicht en organisatorisch talent.´

Namens alle leden van de SP bedankte Emile Roemer de vertrekkend voorzitter met de hoogste onderscheiding die de partij kent, de Gouden Tomaat. Als dank voor zijn jarenlange inzet nam Marijnissen een bijzonder cadeau in ontvangst. 'Wat geef je iemand die liever mooie dingen maakt dan achterover leunt? Zijn cadeau is een opdracht. Een opdracht waarmee we een nieuw beroep doen op zijn kennis en inzicht en een opdracht waar uiteindelijk de partij en misschien heel Nederland wéér een stukje wijzer van wordt.'

Vanuit Landgraaf waren we met 7 afgevaardigden aanwezig. (Kim staat niet op de foto)

Foto: SP

De leden hebben Ron Meyer gekozen tot nieuwe partijvoorzitter.

‘Gekozen worden - in een fabriek vol socialisten - is heel bijzonder en een ongelofelijke eer. Het is een verplichting tot bescheidenheid, inspanning én dienstbaarheid. Sharon en ik hebben een marathon gelopen. Dwars door het land. Het was af en toe een pittige wedstrijd maar laten we afspreken dat we straks aan het einde van dag de poorten van dit prachtige pand schouder aan schouder verlaten. De SP is meer dan de som der delen. Onze teamgeest maakt het verschil!' Dat zei Meyer in zijn toespraak tot het congres.

Ook Hans van Heijningen, Rosita van Gijlswijk, Maarten Hijink, Bart van Kent, Renske Leijten, Ronald van Raak, Tjitske Siderius, Pim Siegers, Lieke Smits, Arjan Vliegenthart, Patrick Zoomermeijer zijn gekozen in het nieuwe partijbestuur.

Naast de twaalf leden die vandaag zijn gekozen bestaat het partijbestuur van de SP uit 20 regiovertegenwoordigers en uit de fractievoorzitters in de Eerste- en Tweede Kamer en het Europees Parlement.

De voorzitter van de SP Landgraaf, Irma Koopman, is regiovertegenwoordiger voor Zuid-Limburg, en dus ook lid van het partijbestuur.

Het SP-congres heeft de resolutie ‘We gaan het doen’ aangenomen. We spraken er in Landgraaf uitgebreid over op onze ledenvergadering. In de resolutie zet de SP de politieke en organisatorische lijnen uit voor de komende jaren. Het stuk bevat onder andere voorstellen voor het werven van leden, het oprichten van nieuwe afdelingen, het uitbreiden van de jongerenorganisatie en het versterken van het wetenschappelijk bureau. 

U bent hier