h

Algemene Beschouwingen 2015

24 november 2015

Algemene Beschouwingen 2015

Op 12 november waren in Landgraaf de Algemene Beschouwingen. Fractievoorzitter Marc van Caldenberg sprak daar namens de SP Landgraaf.
De tekst vindt u hieronder. Wilt u alle interupties etc. ook zien dan kunt u het debat terugkijken: http://landgraaf.raadsinformatie.nl/vergadering/151578/Besluitvormende+raad+12-11-2015

Voorzitter,

“Het gaat goed met Nederland” stelt het kabinet. Dames en heren, Laat u niets wijs maken. Wie in een arm gezin geboren wordt, heeft steeds meer kans arm te blijven. En dat terwijl de rijken steeds rijker worden. Onze regering doet hier niets aan. Het kabinet heeft misschien hun begroting op orde gemaakt, maar daarmee gaat het nog niet goed met Nederland, met Landgraaf. “Het zoet van dit kabinet zal voor veel mensen uiteindelijk een bitter randje hebben” (dit zei Jan van Zanen (VNG) in reactie op prinsjesdag plannen). Dit kabinet heeft hun problemen over de schutting gekieperd naar de gemeenten, en die moeten daar nu de rekening van betalen. Ook Landgraaf betaald die rekening met forse kortingen op WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Het is een schande!

Maar voorzitter,

De SP is de partij die ervoor kiest om niet bij de pakken te gaan neerzitten. De SP kiest ervoor om samen met mensen in buurten en wijken solidariteit te organiseren en te strijden voor een betere toekomst. En daar waar mensen dat zelf niet kunnen, organiseert de SP in Landgraaf een sociaal vangnet met haar coalitiepartners. Wat in Den Haag niet kan, kan in Landgraaf wel!

De beste manier om je omstandigheden te verbeteren is en blijft via werk. Werk zorgt ervoor dat je inkomen hebt, dat er brood op de plank komt. Een uitkering is een vangnet, geen oplossing. Er moeten in Landgraaf meer mensen aan het werk. Dat is noodzaak. Voor mensen zelf, voor hun omgeving en ook voor de gemeente. En Den Haag gaat hier geen banen creëren, dat is duidelijk. Bedrijven en burgers, ondersteund door de gemeenten, zijn het zelf aan het doen. En dat alles begint met ambitie om het verschil te willen maken. Kansen willen zien en grijpen als ze zich voordoen. Stilstand is achteruitgang.

Tot dit jaar was het zo in Landgraaf dat het de ambitie was van onze sociale dienst om evenveel mensen te laten uitstromen uit de bijstand, als dat er bij kwamen. Dat was geen ambitie, dat was de handdoek in de ring gooien. In 2015 is gelukkig deze ambitie door dit college bijgesteld. Iedereen kan iets! En deze mensen willen echt wel! Het zijn geen profiteurs. Het is de bedoeling dat er in Landgraaf 20 mensen meer aan werk gaan dan, dat er in de bijstand terechtkomen. Dat is toch niet te veel gevraagd? De komende jaren moeten dit er meer worden als het aan de SP ligt. De nieuwe visie op de participatiewet ligt in de gemeenteraad en onze fractie is benieuwd of de heldere ambities van dit college gehaald zullen worden. Zet hem op! In de aanval!

Voorzitter,

Ook de medewerkers in de sociale werkplaatsen hebben recht op een goede CAO vindt de SP. Het loonbod dat de VNG nu aan deze mensen heeft gedaan kunnen wij niet anders  typeren dan het schofferen van mensen met een arbeidsbeperking. Wij vragen aan dit college wat zij vinden van de eisen van de vakbonden en op wat zij hebben gedaan om deze te ondersteunen?

Als SP zijn we ook blij dat we het faillissement van Licom goed hebben kunnen afsluiten. De structurele tekorten zijn fors teruggedrongen, de schuldeiseres hebben nagenoeg allemaal hun geld ontvangen, voor de gemeente leverde dit het afgelopen jaar een forse meevaller op en ruim 4000 medewerkers hebben nog steeds een baan. Een prestatie van formaat als je bedenkt hoe groot de problemen destijds bij Licom waren. Maar het kan altijd nog beter. Als SP vragen wij uw aandacht voor de sw-medewerkers die nu niet aan het werk zijn, omdat er geen werk voor ze is of vanwege andere redenen. Deze mensen staan nu onnodig aan de kant en dat willen we anders zien. Datzelfde geldt voor de ontslagen CAO-medewerkers.

Voorzitter,

De zorg. Het mag duidelijk zijn dat als het aan lag de SP er niet gekort zou worden op de Wmo. We zien dat meer en meer mensen niet de huishoudelijke zorg krijgen, die ze nodig hebben. Dit omdat deze te duur is geworden en ze die niet meer kunnen betalen. Ook krijgen wij signalen binnen dat het bij de wijkteams lang duurt voordat er hulp wordt geboden. Is de wethouder ook bekend met deze signalen? Kunnen we een overzicht krijgen van de afhandeltermijn en het soort klachten dat binnenkomt?

Gelukkig hebben we in Landgraaf tijdelijk een beroep kunnen doen op de Asschergelden om de grootste pijn te verzachten. Onze vraag aan het college luidt dan ook: De Asschergelden zijn toegekend voor twee jaar. Is er al zicht op of daarna de inwoners van Landgraaf ook nog hiervan gebruik kunnen maken?

Voorzitter,

Wonen. In Landgraaf en in de regio Parkstad is er sprake van woningnood en mensen die te lang moeten wachten op een sociale huurwoning. En dat terwijl we leven in een regio de bevolkingskrimp kent. Die woningnood is een groot probleem voor iedereen die recht heeft op een sociale huurwoning, van gewone Nederlanders tot statushouders. Mensen komen hierdoor in de knel. De SP vindt dat de sloop van sociale huurwoningen onmiddellijk moet worden gestopt. En daarnaast verwachten wij actie van gemeente en woningcorporatie om snel met een Deltaplan te komen om de tekorten in de sociale huursector aan te pakken. Uiteraard in samenwerking met de gemeentes om ons heen en de provincie. Wanneer kunnen wij concrete plannen verwachten?

Dit onderstreept nog maar eens dat we het in Landgraaf niet de illusie moeten hebben dat we het allemaal alleen kunnen. We zijn net zoals de andere gemeentes in de regio afhankelijk van elkaar. We hebben veel dezelfde problemen en alleen samen lossen we ze op. Ons allemaal terugtrekken op ons eigen eiland is geen optie. We moeten als gemeenten in deze regio in staat zijn om samen te werken, en elkaar niet te beconcurreren. We moeten over grenzen durven heen kijken. En politici die daarbij vooral bezig zijn met hun eigen positie, verliezen datgene uit het oog waarvoor ze gekozen zijn, namelijk de belangen van de burger.

Voorzitter,

Dan nu de situatie van vluchtelingen. Landgraaf loopt voorop als het gaat om het plaatsen van zogenoemde statushouders waardoor er meer plekken vrijkomen in de asielzoekerscentra's voor vluchtelingen op te kunnen vangen. Er zijn niet veel gemeentes die daarmee zo goed scoren als Landgraaf. En ook zijn er in Landgraaf veel vrijwilligers actief als taalcoach, met inzamelen van spullen, of als activiteitenbegeleider.

En als laatste punt voorzitter, de financiën.

Landgraaf heeft een stevig financieel fundament, maar er komen ook veel risico's op ons af. Met name op het sociaal domein is er nog veel onzekerheid en komen de rijksbezuinigingen nu hard aan. En daarnaast weten we dat we in 2018 een structureel tekort hebben op de begroting dat moet worden opgelost.

Het is daarom goed dat deze raad in het voorjaar daarom een vervolg geeft aan de commissie Mevissen om deze problemen aan te pakken. Onze fractie heeft hiervoor een aantal ideeën en deze willen wij u hier niet onthouden.

  • Snijden in eigen vlees
  • Meer mensen aan het werk
  • Meer binnenhalen van gelden vanuit Provincie, Rijk en Europa

Tot slot, wil ik aangeven dat we in deze zaal regelmatig met elkaar van mening verschillen. En dat is goed, dat hoort zo! Maar er is volgens mij een ding waar we het allemaal over eens zijn: Landgraaf heeft veel te bieden voor iedereen. We lopen voorop met investeren in duurzame energie, isolatie en afvalverwerking, we maken extra geld vrij om kinderarmoede te bestrijden (voorstel SP aangenomen om extra geld aan de Stichting Leergeld te geven <red.>), we investeren extra in onze accommodaties en wegen. En voor de toerist hebben we er met Artland op kasteel Strijthagen prachtige attractie bij. Kortom: Landgraaf, laat zien wat je te bieden hebt.

U bent hier