h

Accommodatieplan Landgraaf deel I

5 november 2015

Accommodatieplan Landgraaf deel I

Foto: SP

Op 22 oktober was er het oordeelvormende debat over de accommodaties in Landgraaf (op 4 november de Besluitvormende Raad). Namens de SP deed Irma koopman het woord.

Oordeelsvormende Raad 22 oktober

Eerder dit jaar stelde de raad een commissie accommodaties in. Deze commissie heeft het hele proces doorlopen. Het hele accommodatieplan is uitvoerig besproken. Er is creatief gedacht en er is gezocht naar mogelijkheden om zoveel mogelijk accommodaties te behouden. Dit stuk is het resultaat van die commissie en nu is het oordeel aan de raad.

Als SP zijn we blij dat Landgraaf een rijk maatschappelijk leven heeft. Veel verenigingen, clubjes, bezigheden waar mensen sociaal met elkaar omgaan. Dat willen we graag zo houden. Daarom ondersteunen wij de bundeling van sport, welzijn en cultuur daar waar mogelijk. Immers door deze zaken dicht bij elkaar te brengen kunnen de accommodaties beter geëxploiteerd worden, immers een betere bezetting brengt de kosten omlaag. Daarmee kunnen alle activiteiten blijven, met wat inschuiven.
Beeldbepalende gebouwen gaan we proberen te behouden door ze, waar mogelijk, te verkopen en tot dan te blijven gebruiken.

In een paar jaar tijd zijn we van 41.000 naar 37.000 inwoners gegaan. Verwachtingen zijn dat we onder de 30.000 inwoners uit zullen komen. Daar moet je op vooruit plannen want ook voor minder inwoners moet Landgraaf leuk en leefbaar blijven.
 

Uiteindelijk komen we dus uit op 2 A-accommodaties op Strijthagen (met het Eikske) en Ter Waerden (met An d’r Put) waar binnen- en buitensport, cultuur, wijkwerk, etc kan plaatsvinden.

Daarnaast hebben we dan nog de voetballocatie op Heigank en de Harmoniezaal waar cultuur en welzijn gecombineerd plaatsvinden.

Voordat we in Heigank gaan investeren, moeten er minimaal 2 verenigingen spelen. We hebben moeite met het bedrag dat is gereserveerd voor de renovatie van de kantine op Heigank. We vinden 6 ton enorm veel geld voor een gebouw dat er al staat. Wellicht is er een mogelijkheid om, samen met de leden van de verenigingen die er spelen, te zoeken naar mogelijkheden om die kosten substantieel omlaag te brengen.

Onze opdracht aan het College zou dan ook zijn: Daag de verenigingen uit! Hou de kosten zo laag mogelijk.

 

Wat betreft muziekverenigingen denken we dat de gemeente met de Harmoniezaal ruimschoots aan haar zorgplicht voldoet. We denken dat 1 muziekzaal voldoende is voor de 37.000-30.000 inwoners. Bovendien vinden we het wenselijk dat Welsun in de Harmoniezaal gevestigd blijft, bij het wijksteunpunt.

 

Mensen in Landgraaf kunnen dus nog steeds alle huidige sporten en activiteiten beoefenen, men zal alleen in sommige gevallen iets verder moeten reizen en verenigingen zullen de accommodaties soms moeten delen. Voor alle verenigingen is een plek en daar zijn we trots op!

 

Nou……niet voor alle verenigingen. Het enige zwembad van Landgraaf zal gesloopt moet worden. Het is te oud, opknappen kost meer dan nieuwbouw. Voldoende geld voor die nieuwbouw is er echter niet, zelfs niet voor een klein bad.

We zoeken nog naar mogelijkheden om een regionaal bad te realiseren.

De huisvesting van een grote zwemvereniging en 9 kleine duikverenigingen staat op de tocht. Ook veel gebruikers van aquajogging, Meer Bewegen voor Ouderen en de baantjeszwemmers kunnen in Landgraaf niet meer terecht. Verder reizen is voor veel van hen geen optie. Wij betreuren dit zeer.

Ons voorstel is dan ook om het gehele accommodatieplan zo zuinig mogelijk uit te voeren. Het geld dat overblijft te reserveren en te zoeken naar mogelijkheden voor een zwembad. Een lobby opzetten bij de Provincie om steun voor het gehele accommodatieplan en in de commissie Mevissen II te kijken of er niet ergens dekking voor een regionaal of een klein lokaal zwembad gevonden kan worden voor het ontbrekende geld. We vragen het College dan ook om volledige inzet op dit punt.

U bent hier