h

Het SP Congres en de nieuwe partijvoorzitter

6 september 2015

Het SP Congres en de nieuwe partijvoorzitter

Foto: SP

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft gezien kiezen we een nieuw partijbestuur op het SP-congres op 28 november 2015.
Het hoe, wat en wat nu.......

Eerst even ter verduidelijking:

  • de partijraad bestaat uit alle afdelingsvoorzitters en de leden van het partijbestuur (totaal 400 +) en komt 2-maandelijks samen
  • het partijbestuur bestaat uit 9 leden die rechtstreeks zijn gekozen op het laatste congres, de 3 fractievoorzitters (Emile Roemer, Tiny Kox en Dennis de Jong) en de 21 regiovertegenwoordigers. Al sinds de oprichting van de SP hebben regio's daar bewust de meerderheid. Het partijbestuur komt maandelijks vanuit het hele land samen in Amersfoort. 
  • regiovertegenwoordigers worden voor 2 jaar gekozen door de afdelingen die ze vertegenwoordigen. Dat gebeurt altijd op de regioconferentie in iedere provincie. 
  • ALV staat voor algemene ledenvergadering. Alle afdelingen houden die vergaderingen en ze zijn toegankelijk voor alle leden van die afdeling.

Eind vorig jaar is op de partijraad van enkele afdelingen het voorstel gekomen om een congres te organiseren. Dat voorstel werd aangenomen.

Begin dit jaar was het een en ander geregeld en werd er weer op de partijraad over gesproken. De partijraad koos daar een congrescommissie waar iedereen zich ter plekke voor kon aanmelden. 

Inmiddels is de congrescommissie zover dat het voorstel voor het congresstuk en de selectie van 11 kandidaatbestuurleden aan het partijbestuur is voorgelegd, een voordracht zoals verplicht is volgens ons huishoudelijk reglement.

De congresstukken staan op SPnet  (even inloggen met uw lidmaatschapsnummer). 

In Landgraaf hadden we al een ALV en hebben we alle stukken en de kandidaten besproken. Ook konden mensen zich aanmelden als afgevaardigde en zijn ter plekke de afgevaardigden en 2 reserves gekozen die onze afdeling gaan vertegenwoordigen op het congres. We kunnen immers niet met 45.000 leden een congres houden.
We hebben samen besproken wat we in Landgraaf kiezen. Zijn we het eens met de congrescommissie en het partijbestuur, die beiden unaniem akkoord gingen, met de kandidatenvoordracht en het congresstuk? 

 

https://sp.nl/nieuws/2015/08/kandidaat-voorzitters-maak-kennis-met-sharo...

Binnenkort zal de reactie van de congrescommissie op SP-net staan en die zullen we opnieuw bespreken. Eventueel kunnen we dan amendementen indienen als we het niet eens zijn met de verwoording van ons standpunt. Die amendementen bespreken we dan op het congres, waar ze in stemming worden gebracht.

We hopen dat u  allemaal komt meepraten over deze belangrijke stap richting het congres!

U bent hier