h

12 SEPTEMBER: DEMONSTRATIE TEGEN AFBRAAK VAN DE ZORG!

25 augustus 2015

12 SEPTEMBER: DEMONSTRATIE TEGEN AFBRAAK VAN DE ZORG!

Foto: frederik / gertsen / SP selstreek

Om te voorkomen dat 750.000 handtekeningen van de volkspetitie Red de Zorg in de bureaula verdwijnen, gaan we verder actie voeren voor goede zorg. Dit betekent dat de SP, na het verzamelen van vele, vele handtekeningen, ook actief mee gaat mobiliseren om de FNV-demonstratie op zaterdag 12 september tot een succes te maken.

 Zet deze dag alvast in je agenda.

Red de Zorg demonstratie

12 september - Amsterdam Damrak

Dit kabinet bezuinigt miljarden op de zorg. De gevolgen daarvan zijn voor vele kwetsbare mensen nu al pijnlijk voelbaar. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, in de knel zitten als jongere, gehandicapt zijn of psychiatrische hulp nodig hebben, krijgen niet langer de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet. 

Op 19 juni nam staatssecretaris van Rijn de Volkspetitie Red de Zorg in ontvangst. De volkspetitie is op 1 mei gestart en in 6 weken door meer dan 700.000 Nederlanders ondertekend. Met de Volkspetitie roepen de ondertekenaars de verantwoordelijk staatssecretaris op om nog voor Prinsjesdag in te grijpen en de bezuinigingen te stoppen. Er is veel steun van organisaties en prominenten. Omroep max, de Katholieke Bond voor Ouderen Brabant en het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraden, Arie Boomsma, Albert Verlinde en Humberto Tan.

Dit signaal mag niet genegeerd worden. Staatssecretaris van Rijn heeft toegezegd met FNV en CNV het gesprek aan te willen gaan over de eisen van de Volkspetitie. We stoppen niet voordat de zorg gered is. Daarom organiseren we op 12 september de grote Red de Zorg demonstratie in Amsterdam. Kom ook en geef je daarom hier op!

Veel Landgravenaren tekenden de petitie, laten we ook met veel mensen naar Amsterdam gaan!

De bussen zijn gratis en je hoeft geen SP- of FNV-lid te zijn om gratis mee te mogen.

U bent hier