h

De Gezonde Basisschool

10 juli 2015

De Gezonde Basisschool

 

SP-wethouder Ben Rewinkel (van onder andere sport en onderwijs) startte in december 2014 een project voor gezonder eten en sporten op een aantal Landgraafse basisscholen. 

Inmiddels heeft de Provincie Limburg vastgesteld dat het een succes is en gaan ze het project uitbreiden.

Marleen van Rijnsbergen (SP), Gedeputeerde Werk en Welzijn van de Provincie Limburg: “Dit is een ongelofelijk belangrijk project voor Parkstad en voor Limburg. De gedachte is dat leerlingen die beter in hun vel zitten, ook beter presteren. Er wordt een sterke wetenschappelijke basis gelegd voor het onderwijs van de toekomst. Dat maakt het ook interessant voor andere scholen binnen en buiten onze provincie.”

Limburg draagt bij aan Gezonde Basisschool van de Toekomst
Met ingang van 1 november 2015 gaan ruim 1200 kinderen in de regio Parkstad Limburg vier jaar lang naar een 'Gezonde Basisschool van de Toekomst'.

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is, net als de ontwikkeling van de vier campussen in de provincie Limburg, een Kennis-As Limburg-project. Hierbij wordt in de komende jaren € 600 miljoen gestoken in de Limburgse kenniseconomie, door onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, Rijk en de provincie Limburg. 

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een school met een langere lesdag en met veel aandacht voor gezonde voeding, sport en beweging evenals culturele activiteiten. Met deze scholen willen de initiatiefnemers (de onderwijsstichting MOVARE, de Universiteit Maastricht en de GGD-Zuid-Limburg) de gezondheid van de inwoners van Parkstad verbeteren. De gedachte achter dit initiatief is dat leerlingen die beter in hun vel zitten, beter presteren. De kosten worden geraamd op circa € 20 miljoen. De provincie draagt een deel bij aan deze kosten. 

Wie er meer over wil lezen:

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide11/GroenLi...

http://www.l1.nl/nieuws/259778-meer-gezonde-scholen-bij-succes-parkstad

http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide11/NieuwOn...

http://parkterwaerden.nl/gezonde-basisschool-van-de-toekomst.html

U bent hier