h

Accommodaties in Landgraaf

12 juni 2015

Accommodaties in Landgraaf

Foto: SP

De afgelopen weken hebben we in de gemeenteraad een aantal keer gepraat over de toekomst van de accommodaties in Landgraaf. Het zou mooi zijn als we alles konden behouden zoals het nu is, maar met steeds grotere bezuinigingen vanuit het Rijk, de krimp en de vergrijzing is dat helaas niet mogelijk.

Een aantal weken geleden heeft de Raad al besloten het geld dat gereserveerd was voor verschillende accommodaties samen in 1 grote pot te doen (de-alloceren).

Dat geeft ons de tijd precies te onderzoeken wat er op accommodatiegebied kan, wat er gewenst is en wat betaalbaar blijft. Immers met minder inwoners en bovendien oudere inwoners zullen de behoeften veranderen. Wellicht minder Skatebanen en meer bridgeruimte? We weten het nu nog niet.

Minder inwoners opzadelen met de kosten van te veel accommodaties kan ook niet. De accommodaties die er komen moeten dus voldoende gebruikt gaan worden.

De SP heeft daarom gepleit om verschillende onderzoeken uit te voeren en daarna in een commissie creatief te kijken wat nodig is en wat kan. 
In november zal er dan een visie moeten liggen.

Daarom ook dienden we een amendement op het oorspronkelijke visiedocument in. We willen ALLE opties openhouden en daarna de commissie de vrijheid geven creatief te zoeken naar mogelijkheden.

Kan een zwembad in een gemeente met 30.000 inwoners?
Hoeveel voetbalvelden hebben we dan nodig? Ook als de bevolking gemiddeld ouder is?
Gymzalen? Wijkcentra of huiskamers?
Blijft Landgraaf ook aantrekkelijk genoeg voor jonge gezinnen?

Zijn er ook voldoende mensen die de ruimten gebruiken? Immers bouwen voor leegstand zou zonde zijn.

De commissie gaat dus creatief aan de gang. De SP verheugt zich er op aan die commissie deel te nemen.

Heeft u een goed idee??
Laat het ons vooral weten! Dan kunnen we het wellicht inbrengen.

 

Wilt u de vergaderingen terugkijken?

Oordeelsvormende Raad 12-5
http://landgraaf.raadsinformatie.nl/vergadering/151558/Oordeelsvormende+...

Besluitvormende Raad 4-6 (2de gedeelte opname)
http://landgraaf.raadsinformatie.nl/vergadering/151560/Oordeelsvormende+...

U bent hier