h

Avond met Jan Marijnissen

10 april 2015

Avond met Jan Marijnissen

Foto: SP

Donderdag 9 april was Jan Marijnissen in Landgraaf in het Streeperkruis. Jan was speciaal naar Landgraaf gekomen om vragen van bewoners te beantwoorden.

Maar we begonnen de avond met een welkomswoord van onze voorzitter Irma Koopman en een interview met onze wethouder, Ben Rewinkel.

Foto: SP

Ben vertelde wat er in het afgelopen jaar bereikt is en waar hij nog mee bezig is. Hij vertelde over hoe we een goed, sociaal coalitieakkoord hebben kunnen sluiten. Dat hij bezig is met het vroegsignaleren van schuldproblemen zodat niemand meer uit huis gezet hoeft te worden en er nergens water afgesloten wordt.
Hij vertelde over het Sport & Leisure Park, WOZL, ISD BOL en hoe het wethouderschap hem vergaat. 

Foto: SP

Na een pauze kondigde Hans van Leeuwen (oud-Tweede Kamerlid van de SP) Jan Marijnissen aan.

Foto: SP

Jan gaf uiteraard de SP visie op een maatschappij die gebouwd is op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Vooral de grote ongelijkheid was hem een doorn in het oog. Hij brak dan ook een lans voor de actie "Er is genoeg voor iedereen" en hield een pleidooi om multinationals en miljonairs meer belasting te laten betalen.

Foto: SP

De vragen die de bezoekers stelden hadden betrekking op veel uiteenlopende onderwerpen.

Korten op de pensioenen: Je beroofd mensen van hetgeen beloofd is, als je de afspraken niet nakomt. 

Foto: SP

Werken in het buitenland. We moeten toch in staat zijn om de drempels en problemen die mensen nu tegenkomen bij werken in het buitenland, op te lossen. Zeker nu we in de EU zitten. 

Wonen. De huren worden steeds hoger en voor mensen steeds meer onbetaalbaar. Vooral starters ondervinden problemen met het vinden van een huis. Er is weinig aanbod, soms jarenlange wachtlijsten, en kopen is niet haalbaar voor velen.

Foto: SP

Decentralisaties: Onbegrijpelijk dat men 3 operaties van deze omvang in een keer wil uitvoeren, zonder dat men eerst heeft getest en vastgesteld dat het inderdaad ook kan. Het is teveel en te snel. Als er dan ook gelijktijdig nog eens bezuinigingen van 30 tot 40% worden doorgevoerd, dan kun je wachten op problemen. Dat zien we nu ook.Had eerst eens proef gedraaid.

Gratis vervoer voor 65+ zou een goede zaak zijn.

Mensen met psychische problemen. Besteed meer aandacht aan mensen met psychische problemen. We komen ze op straat tegen en ook in de gevangenissen. Dat is geen goede oplossing.

Foto: SP

Jongeren. Geen enkele politieke partij lukt het om veel jongeren aan zich te binden en zeker de linkse partijen niet. Jongeren van nu zijn opgegroeid in een neo-liberale wereld en hebben niet meegemaakt wat wij mee hebben gemaakt, de jaren 60, bezettingen, massale betogingen en ouders die slim zijn maar niet konden studeren. Je ziet momenteel een kleine omslag en dat geeft hoop.

Banken. De baken moeten als eerste doel hebben het goed bedienen van hun klanten, maar op dit moment staat het maximaliseren van de winst bovenaan. Een volksbank, die een redelijke rentevergoeding geeft en een een redelijke hypotheekrente vraagt is goed te realiseren. We hebben tenslotte al twee van zulke staatsbanken. Abn/Amro en SNS. Het zou goed zijn om hiervan volksbanken te maken en ze dus niet naar de beurs te brengen.

Gaat de SP meeregeren? Zodra we de kans krijgen gaan we dat zeker doen. Het lukt al in gemeenten, waar we in steeds meer plaatsen wethouders leveren en nu ook in de provincies. We zijn inmiddels de grootste partij op links.Mensen weten onze boodschap steeds meer te waarderen.

 

Foto: SP

Uiteraard werd met een warm applaus en een presentje afscheid genomen. Een boekje over de herbouw van Slot Schaesberg namens Arjen Klein en een flesje wijn. 

Dankje Jan!
Dankje Hans!
Dankuwel publiek!

Tot de volgende keer!

U bent hier