h

Provinciale Staten en de landelijke partij

9 maart 2015

Provinciale Staten en de landelijke partij

Foto: SP

Als lokale politieke partij heeft de SP Landgraaf een zeer goede samenwerking met onze Provinciale Statenfractie en natuurlijk onze landelijke Tweede en Eerste Kamerfracties. De lijnen zijn kort en signalen die we in Landgraaf opvangen zijn erg snel op de juiste plek.

Uit de SP hulpdienst, uit gesprekken op straat en alle andere contacten horen we hulpvragen en vragen om informatie. Hulpvragen gaan we, samen met de burgers, oppakken en uitzoeken en indien mogelijk samen oplossen. Vragen om informatie beantwoorden we zelf of we sturen ze door naar de juiste laag.

Vragen over studiefinanciering en problemen daarmee bijvoorbeeld, horen thuis in de Tweede Kamerfractie. We hebben ook vanuit de Eerste Kamer vragen gehad in verband met de invoering van het leenstelsel, vandaar dat er tegen is gestemd. Net als tegen de zorgwet.

Openbaar Vervoersproblemen pakte de Provinciale Statenfractie snel op. Vorig jaar deed Statenlid Ben Rewinkel dat nog, nu is hij onze wethouder. In de Provinciale Staten zal de SP een nieuwe woordvoerder Openbaar Vervoer kiezen. Vanuit Provinciale Staten werd het plan van het toenmalige college van Landgraaf om het station Landgraaf te verplaatsen geanalyseerd en zoals u weet heeft de SP zich daar fel tegen verzet.

Lokaal zijn we natuurlijk vaak op straat te vinden en we onderzoeken zaken die we horen of tegenkomen. We maken dan een analyse van wat het beste is om te doen. Immers de zaken hangen veel met elkaar samen en zijn afhankelijk van elkaar.

Paulus Jansen, toen woordvoerder wonen in de Tweede Kamer, was jaren geleden in Achter de Haesen vanwege het achterstallig onderhoud. We hebben daar verschillende huizen bezocht, bewoners bevraagd en gekeken hoe erg het was. Paulus is namelijk bouwkundig ingenieur en weet waar hij het over heeft.

Inmiddels is de wijk aangepakt en gerenoveerd, en de SP heeft toen de wijk geholpen bij het overleg met de woningbouwvereniging en een hogere onkostenvergoeding gevraagd en gekregen.

KIES EEN LANDELIJKE PARTIJ!

Zoals u leest heeft het een flinke meerwaarde dat een partij goed vertegenwoordigd is in alle lagen van de politiek en ook op alle onderwerpen kennis heeft. Daarmee worden de burgers van Landgraaf het best gediend.

De lijnen zijn kort, de informatie en kennis kan worden gedeeld met de experts, fractiemedewerkers, bestuurders, etcetera zodat we niet steeds het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Samen doen we onderzoek en komen met de meest geschikte oplossing.

DE LEDEN BESLISSEN!

Landgraafse SP leden weten hoe het gaat wanneer er verkiezingen aankomen. We houden een ledenvergadering in Landgraaf en bespreken programma en kandidaten. Daarna is er een regioconferentie in de provincie met alle afdelingen. Bij landelijke verkiezingen volgt er dan ook nog een congres. 

Indien de Statenverkiezingen goed lopen en we in coalitiebesprekingen terecht komen dan zal er met spoed een regioconferentie worden gehouden, want bij de SP beslissen de leden, ook de Landgraafse leden, over eventuele deelname aan Gedeputeerde Staten van Limburg.

Wilt u meebeslissen?
Word lid!         https://sp.nl/doe-mee

Wilt u meer SP-ers die op alle lagen invloed uit kunnen oefenen?
Stem 18 maart op de SP!
Er staan 3 Landgraafse kandidaten op de lijst!

U bent hier