h

Transparantie en openbaarheid

24 februari 2015

Transparantie en openbaarheid

Jarenlang heeft de SP in de gemeenteraad gepleit voor openbaarheid. Wanneer er zaken in beslotenheid werden besproken deden we daar niet aan mee. We willen immers onbevangen kunnen spreken met burgers.
Tenzij er zeer zwaarwegende redenen zijn om iets geheim te houden. U moet dan denken aan gegevens die het belang van een individu, een bedrijf of de gemeente zouden kunnen schaden bij vroegtijdige openbaring.

In januari hebben we daarom een motie ingediend dat ook raadsconferenties in openbaarheid worden gehouden. We zijn dan ook blij dat na al die jaren strijd deze motie unaniem is aangenomen.

 

 

Raadsconferenties gemeenteraad

 

De Raad van Landgraaf in openbare vergadering bijeen op 27 januari 2015,

 

constaterende dat:

  • de gemeenteraad van Landgraaf openheid en transparantie in de richting van haar inwoners als kernwaarde beschouwt van de lokale democratie;
  • de gemeenteraad van Landgraaf transparant wil zijn in de voorbereidende fase van de besluitvorming;
  • er bij de gemeenteraad de behoefte is om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over de te volgen koers middels raadsconferenties zonder dat daarbij direct besluitvorming aan de orde is.
  • er over het houden van raadsconferenties, de wijze waarop deze plaatsvinden, de verslaglegging en het karakter ervan in het reglement van orde nog niks is vastgelegd.

Spreekt de gemeenteraad van Landgraaf uit dat:

 

  • Raadsconferenties zo spoedig mogelijk worden opgenomen in het reglement van orde.
  • Raadsconferenties met onmiddelijke ingang een openbaar karakter hebben, tenzij zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te wijken. Deze zwaarwegende redenen zullen in het Reglement van Orde nader worden geduid.
  • Zij in het reglement van orde wenst te hebben opgenomen op welke wijze er verslag wordt gemaakt van raadsconferenties.
  • De publieke aankondiging van deze raadsconferenties via de gebruikelijke kanalen behoort plaats te vinden.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

U bent hier