h

Vragen bereikbaarheid ISD BOL

14 december 2014

Vragen bereikbaarheid ISD BOL

Omdat we bij de SP Hulpdienst veel vragen binnen krijgen over ISD BOL moesten we helaas constateren dat de bereikbaarheid niet altijd goed is. Zeker nu veel mensen die niet bekend zijn met ISD BOL er ineens een brief inzake de CER moeten inleveren. Vandaar dat raadslid John Erkens vragen stelde:

Geacht College,
Er bereiken de SP fractie meerdere klachten over de bereikbaarheid van het telefoonnummer van ISDBOL ( 045-5735789).
De mensen die de klachten hebben zijn allen ouderen, die informatie willen, hoe zij het formulier van de CER kunnen inleveren en waar dit mogelijk is.
Het duurt soms een uur alvorens men telefonisch contact krijgt.
College, wij hebben enkele vragen:  

1. Kan het college, op korte termijn zorgdragen,dat bovengenoemde telefoonnummer beter bereikbaar wordt?  

2. Is het vragen naar copy van het paspoort of indentiteitskaart wettelijk toegestaan?  

3. Kan het college de mogelijkheid om deze CER-brief in te leveren,nog eens in de huis aan huis bladen vermelden    

Graag beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn.   

John Erkens Raadslid SP   

U bent hier