h

WORDEN 28.000 OUD-MIJNWERKERS WEER BELAZERD?

26 augustus 2014

WORDEN 28.000 OUD-MIJNWERKERS WEER BELAZERD?

De pensioenfondsen van de oud-mijnwerkers het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) en Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf ((BFM) met samen € 950 miljoen euro in kas zijn overgedragen aan Aegon.

Het gevolg is dat de pensioenen van 28.000 oud mijnwerkers nu eenmalig worden verhoogd met 8%,maar daarna voor de rest van hun leven worden
bevroren!

In veel media is groot aangekondigd dat de pensioenen van de oud-mijnwerkers zijn verhoogd met 8%, waarbij achterwege werd gelaten dat deze mensen nu een geïndexeerd pensioen hebben en dat na de overname door Aegon en de verhoging van 8% hun pensioen voor de rest van hun leven worden bevroren.

Voor ons is het nog de vraag of het bestuur van de pensioenfondsen gerechtigd is om zonder inspraak van de betrokkenen de pensioenen over te dragen en naar onze mening de voorwaarden te verslechteren door de in het verleden sterk bevochten indexering voortaan achterwege te laten!

Nu laten we echter de 28.000 oud-mijnwerkers zelf aan het woord en ook zij zijn, voor ons heel begrijpelijk overigens, erg kritisch. We doen dit met een brief van de voorman van de oud-mijnwerkers Wiel Niks uit Ubachsberg aan de Provinciale staten van Limburg:

Geachte fracties en leden,

Haast triomfantelijk hebben het pensioenfonds AZL en vele provinciale- en landelijke media deze week bericht gegeven van de overdracht van mijnwerkerspensioenen AMF en BFM door pensioenfonds AZL aan Aegon.

Citaat uit het LD d.d. 18 augustus j.l.: “Forse bonus oud-mijnwerkers” en “verhoging van meer dan 8 procent is uniek in Nederland”.

Voorts:“Alle 28.000 nog in leven zijnde oud-mijnwerkers en mijnbeambten kunnen fors meer pensioen tegemoet zien. De oud-mijnwerkers gaan er vanaf januari (2015) dik 8 procent op vooruit en de voormalige mijnbeambten ruim 10 procent”.

Meer misleidend kunnen deze koppen niet zijn. De naakte werkelijkheid is totaal anders. Het AMF-pensioen is voor het laatst verhoogd in 2008 (6,4%). Sindsdien heeft er geen enkele verhoging of indexatie meer plaatsgevonden.
Sedert 2008 zijn de prijzen met ruim 10% gestegen. De 8% verhoging, die thans m.i.v. 01.01.2015 jubelend in het vooruitzicht wordt gesteld is onvoldoende om tot volledige reparatie van AMF-pensioenrechten over te gaan.

Het BFM-pensioen is eveneens voor het laatst verhoogd in 2008 (6,8%). Sindsdien heeft er geen enkele verhoging of indexatie meer plaatsgevonden, sterker nog, in 2013 is het BFM-pensioen met maar liefst 7% verlaagd en in 2014 met nog eens 0,6%.
Derhalve een totale verlaging met 7,6%, naast een niet geïndexeerde prijzenstijging van ruim 10%. De 10% verhoging, die thans m.i.v. 01.01.2015 in het voorzicht wordt gesteld is zwaar onvoldoende om tot volledige reparatie van BFM-pensioenrechten over te gaan.

Met betrekking tot beide pensioenen wordt het echter in de toekomst nog veel erger.
Nadat de verhogingen per 01.01.2015 zijn doorgevoerd, blijft de uitkering voortaan gelijk. Inflatie wordt niet meer gecompenseerd...
Wat dat concreet betekent is duidelijk. Na de (beperkte) inhaalslag per 01.01.2015 gaan de pensioenen er vanaf die datum weer jaarlijks op achter uit.

Voor een doelgroep, voor het overgrote merendeel bestaande uit > 70 jarigen houdt dat in, dat deze (10-15 jaar á gemiddeld 2% inflatie) ca. 20 á 30% koopkracht verlies heeft.

Dat kan toch nooit de bedoeling zijn en is zeker geen reden om met een hosanna verhaal naar buiten te komen. Dat riekt en is volstrekt onacceptabel. Gaarne wil u ik vragen hieromtrent een diepgaand onderzoek in te stellen teneinde tot een andere oplossing te komen. Overdracht aan ABP, via een eenmalige wetswijziging, zou meer perspectief bieden. € 950 miljoen is immers een niet onaanzienlijk bedrag om mee te geven.
In dat kader wil ik u eveneens nog herinneren aan het jaar 2007, toen door het pensioenfonds AZL aan ING-Bank de aandelen zijn verkocht voor € 65 miljoen. Geld, waar de mijnwerker recht op had en dat tenminste voor een gedeelte besteed had kunnen worden aan de verbetering van de mijnwerkerspensioenen, maar waar anderen zich, met uw instemming, over hebben ontfermd.

Ik hoop, dat u thans wel uw verantwoordelijkheid neemt en zich nog éénmaal, en zeker in het Jaar van de Mijnen, in zult zetten voor de Limburgse Mijnwerker.

Uit naam van alle Limburgse Mijnwerkers,
Wiel Niks

 

 

U bent hier