h

Raadsvragen nieuwbouw GGD

15 juli 2014

Raadsvragen nieuwbouw GGD

Naar aanleiding van een bericht in het Limburgs Dagblad van vandaag stelde de SP-fractie de volgende vragen:

Geacht College,

Vandaag, dinsdag 15 juli, lazen wij in het Limburgs Dagblad dat de geplande nieuwbouw van de GGD Zuid-Limburg niet door gaat. Dit omdat bouwbedrijf VolkerWessels de opdracht om financiële redenen terug heeft gegeven.

De aanbesteding die het bedrijf op 31 oktober 2013 heeft gedaan was 120 dagen geldig. De opdracht is uiteindelijk tijdig gegund aan VolkerWessels.

De nieuwbouw is volgens de GGD een noodzakelijke investering om de nieuwe werkwijze, die ook de Raad van Landgraaf graag wilde in het kader van de aan de GGD gevraagde bezuinigingen, toe te kunnen passen. Een gebouw is daarvoor noodzakelijk. De bezuiniging die daarmee gehaald kon worden waren 500.000 euro.

We hebben hieromtrent een aantal vragen:

1.     Kent u het standpunt van het bestuur van de GGD over de nu ontstane situatie? Wat is dit standpunt en hoe beoordeelt uw college dit standpunt?

2.     Zijn er nog mogelijkheden om alsnog met VolkerWessels tot overeenstemming te komen?

3.     Is een nieuwe aanbesteding absoluut noodzakelijk of kan de gunning aan een andere partij worden verleend die aan de aanbesteding heeft deelgenomen?

4.     Hoeveel extra tijd zal een nieuwe aanbestedingsprocedure vergen?

5.     Is nieuwbouw dan nog haalbaar en wat zijn de financiële gevolgen van de vertraging voor de GGD?

6.     Wat zijn de gevolgen voor de nieuwe werkwijze binnen de GGD?

7.     Wat zijn de directe en structurele gevolgen voor de gemeente Landgraaf van dit uitstel?

Graag beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn.

Irma Koopman Raadslid SP 

U bent hier