h

Drinkwater afsluiten en hoog salaris

30 juli 2014

Drinkwater afsluiten en hoog salaris

De Waterleiding Maatschappij Limburg betaalde haar directeur een dusdanig hoog salaris dat ze een crisisheffing moeten betalen. Aan de andere kant sluiten zij geregeld bij mensen het water af wanneer deze de rekeningen niet meer kunnen betalen. Fractievoorzitter Marc van Caldenberg stelde daarom de volgende vragen aan het College van B&W Landgraaf:

 

Geacht College,

Het jaarverslag van de Waterleiding Maatschappij Limburg laat zien dat de onderneming over 2013 een forse winst heeft geboekt. Ook blijkt dat de onderneming een crisisheffing heeft moeten betalen vanwege het te hoge salaris van de directeur. Daar staat tegenover dat er nog steeds huishoudens worden afgesloten van schoon drinkwater. Het contrast tussen deze grote winst en beloning enerzijds en de gevolgen van de afsluitingen anderzijds is zeer groot. Volgens de SP is schoon drinkwater een eerste levenbehoefte waarvan niemand van uitgesloten mag worden.

De gemeenten en provincie Limburg zijn aandeelhouders van de WML en hebben daarmee de mogelijkheid om te voorkomen dat hun inwoners worden afgesloten van drinkwater. De SP vraagt van het Landgraafse college om zich hierover uit te spreken op de aandeelhoudersvergadering om ervoor te zorgen dat Landgraafse gezinnen niet meer worden afgesloten van  drinkwater. Hierover de volgende vragen:

 

  1. Is het juist dat de gemeente Landgraaf één van de aandeelhouders is van WML?
  2. Hoeveel winst maakte WML de afgelopen jaren?
  3. Hoeveel heeft de WML aan crisisheffing moeten betalen in 2013?
  4. Hoeveel waterafsluitingen vonden er jaarlijks plaats in Landgraaf in de periode 2010-2013?
  5. Hoe ziet het waterafsluitingsbeleid van WML eruit? Voor welk (minimum)bedrag aan betalingsachterstand wordt een basisvoorziening als water (van drinken tot wassen en toilet doorspoelen) bij mensen afgesloten?
  6. Het Landgraafse college heeft als prioriteit het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en het voorkomen van de effecten hiervan. Deelt u dan ook de opvatting dat het afsluiten van water een uitsluitende werking heeft voor mensen van cruciale basisvoorzieningen?
  7. Het college van Landgraaf staat een integrale aanpak samen met de nutsbedrijven voor om te zoeken naar wegen om huisuitzettingen en problematische schulden te voorkomen. Wat zijn de vorderingen van deze aanpak en op welke wijze is de WML hierbij betrokken?
  8. Bent u bereid om tijdens de aandeelhoudersvergadering voor te stellen het waterafsluitingenbeleid van de WML te herzien?

Met vriendelijke groet,

Marc van Caldenberg

SP Landgraaf 

U bent hier