h

SP-wethouder Ben Rewinkel benoemd

23 april 2014

SP-wethouder Ben Rewinkel benoemd

Dinsdagavond 22 april is Ben Rewinkel benoemd als wethouder van de gemeente Landgraaf.

Het College van B&W bestaat nu uit:

  • Burgemeester Raymond Vlecken
  • Harry Leunessen (PvdA)
  • Ben Rewinkel (SP)
  • Marlies Dreissen (CDA)
  • Ton Ancion (GroenLinks)
  • Kelly Regterschot (VVD)

In vergelijking met het huidige college wordt de formatie met 0,3 FTE gereduceerd.

De coalitiepartijen hechten groot belang aan een goede inbedding van de nieuwe en omvangrijke taken binnen het sociale domein. Om deze taken naar behoren te kunnen uitvoeren is opschaling noodzakelijk. Te beginnen bij de ambtelijke fusie tussen Landgraaf en Brunssum. Ondernemers en maatschappelijke partners geven aan dat ze last hebben van de bestuurlijke versnippering binnen onze regio. Ze wijzen op de noodzaak om bovenlokaal te denken en dringen aan op bovenlokale besluitvorming. Herindeling op termijn, van onderop en na gedegen onderzoek, is daarom voor de coalitiepartijen een optie.

Het aantal inwoners daalt, nu en in de toekomst. En daarmee loopt ook het volume dat nodig is voor de betaalbaarheid van voorzieningen terug. De coalitiepartijen zien dat het drie kernenbeleid in het licht van deze ontwikkeling niet langer houdbaar is. Ze kiezen daarom voor een Landgraafbrede benadering. Deze coalitie kiest voor een goede balans tussen het sociale en fysieke domein.

Het coalitieconvenant, getiteld 'Landgraaf, een solidaire en respectvolle samenleving!' is goedgekeurd door de ledenvergaderingen van de respectievelijke partijen. De coalitiepartijen spreken nadrukkelijk de intentie uit om de komende vier jaar, in dialoog met alle betrokken partijen (de inwoners van Landgraaf, gemeenteraad, college, burgemeester, ambtelijke organisatie, maatschappelijke partners en de provincie) op een constructieve wijze te werken voor een solidair en respectvol Landgraaf.

De portefeuilleverdeling kunt u hier lezen:

http://www.landgraaf.nl/document.php?m=1&fileid=45742&f=5b22479dd49d8970...

Aansluitend werd de plaats van Ben in de raad opgevuld door Ruud Wiertz, de nummer 5 van onze lijst.

U bent hier