h

BEN REWINKEL BEOOGD SP-WETHOUDER LANDGRAAF

17 april 2014

BEN REWINKEL BEOOGD SP-WETHOUDER LANDGRAAF

Vanmiddag is er een coalitieconvenant getekend tussen de PvdA, SP, CDA, OPA, GroenLinks en VVD.
De SP gaat  in Landgraaf voor het eerst aan een college deelnemen. Na de historisch grote verkiezingswinst is dit een logisch vervolg van de uitslag van19 maart.

Het bestuur van de SP Landgraaf heeft Ben Rewinkel voorgedragen als wethouder en de leden waren het met die keuze eensgezind eens.
De portefeuille van Ben zal zijn: Participatiewet, ISD-BOL, Armoedebeleid/bestrijding, Schuldhulpverlening, Sociale Werkvoorziening, Arbeidsmarktbeleid, Onderwijsbeleid, Inburgering en Sport.

Gisteravond heeft de ledenvergadering zich gebogen over het convenant en eerst toestemming gegeven voor deelname aan de coalitie. Daarna ging men ook akkoord met het voordragen van Ben Rewinkel als wethouder.

Ben Rewinkel heeft al een hele carriere achter de rug als maatschappelijk werker, in de zorg, met name ouderenzorg en is al 8 jaar actief in de Landgraafse gemeenteraad. Vier jaar als lid en vier jaar als fractievoorzitter. Daarnaast is hij sinds 2011 lid van Provinciale Staten. We hebben er zeel veel vertrouwen in dat Ben de inwoners van Landgraaf uitstekend zal kunnen vertegenwoordigen. 

 

U bent hier