h

Algemene Ledenvergadering SP Landgraaf

20 april 2014

Algemene Ledenvergadering SP Landgraaf

Woensdag 16 April hadden we
een goed bezochte algemene leden vergadering
in het ”Noaberhoes” in Landgraaf.

We begonnen met een terugblik op de verkiezingscampanje en natuurlijk de geweldige uitslag. Voor de Landgraafse SP historisch! Dankzij de vele actieve leden, meedenkers, actievelingen van nu en uit het verleden.

Voorzitter Irma Koopman bedankte iedereen voor hun inzet tijdens de campanje en bood als dank een attentie aan. Een klimop met een rode vlinder, symbolisch!

Daarna bespraken we de reden voor deze extra ingelaste ledenvergadering, de stand van zaken m.b.t. de Coalitieonderhandelingen.

Ben Rewinkel gaf een zeer uitgebreide uitleg over de wijze waarop de coalitie besprekingen plaats vonden. Deze besprekingen waren als zeer constructief en prettig ervaren.

Hierna werd er verder ingegaan op de inhoud van het concept convenant. Tijdens een leespauze kon iedereen het doorlezen en na de pauze was er een levendige discussie over de inhoud, de gevolgen en de haalbaarheid van dat convenant.

De aanwezige leden maakten gebruik van de gelegenheid om hierover uitgebreid en zinvol te discussiëren.

Na een goede en kritische discussie gaf de ledenvergadering de onderhandelingsdelegatie
toestemming om dit convenant verder uit te werken en spraken zij het vertrouwen uit in onze fractie.

Tevens ging men akkoord met dhr Ben Rewinkel die de functie van wethouder zal gaan vervullen.

Voorzitter Irma Koopman deed nog een oproep aan de leden om zich kandidaat te stellen voor bestuur of werkgroep, maar ook om vooral om je heen te kijken of er wellicht mensen zijn die lid willen worden, mee kunnen en willen doen, mee willen denken, etc.

Hierna werd de zeer plezierige vergadering gesloten en was er gelegenheid tot het nuttige van een drankje met zijn allen.

U bent hier