h

Algemene Beschouwingen

10 november 2013

Algemene Beschouwingen

Afgelopen donderdag waren de Algemene Beschouwingen in Landgraaf. De laatste van dit College. Wat de SP betreft komt er na de verkiezingen een heel ander College. De GBBL en de PvdA hebben consequent gekozen voor stenen en asfalt in plaats van voor mensen. En met de nieuwe opdrachten die vanuit het Kabinet naar de gemeenten worden overgeheveld, met onvoldoende geld, zal het des te belangrijker zijn dat het College er is voor de mensen!

Onderzoek verplaatsing station gaat door

Tijdens de bespreking van de begroting 2014 heeft de SP een motie ingediend om per direct te stoppen met het onderzoek naar het verplaatsen van het treinstation.

Omdat er geen bus stopt kwam wethouder Freed Janssen op het lumineuze idee om dan maar het station richting bushalte te verplaatsen. Het smoesje dat de bus geen plek had om bij het station te stoppen was snel doorgeprikt (zie het filmpje van Kanniewaarzijn op onze website). Toch werd doorgezet om een onderzoek  naar de verplaatsing te doen.

We hebben als SP-ers actie gevoerd met kaarten om het college en de wethouder te bewegen om te stoppen met dit onderzoek. Het onderzoek is weggegooid geld in een tijd waar we op heel veel sociale zaken moeten bezuinigen. Tijdens de raadsvergadering overhandigde fractievoorzitter Ben Rewinkel de wethouder 1080 ondertekende kaarten. Dit ging samen met een motie om te stoppen met dat dure onderzoek naar die kostbare en onzinnige verplaatsing.

De motie werd gesteund door bijna de hele oppositie. De coalitie van GBBL en PvdA (samen met VVD) heeft echter geen bezwaar om hieraan geld te verkwisten.

De gemeenteraad is de baas

Er komen op het gebied van de AWBZ, de jeugdzorg, Wmo en passend onderwijs een groot aantal nieuwe taken naar de gemeente. Ook worden de de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet. Dit gaat samen met forse bezuinigingen. In de Basta-krant die we in Landgraaf verspreiden staat hier een artikel over.

De gemeente krijgt ondanks de bezuiniging een groot bedrag ter beschikking. Het is belangrijk dat de gemeenteraad weet hoe de gemeente daarmee omgaat, immers veel mensen zijn daarvan afhankelijk in hun dagelijks bestaan. Nu is het zo dat onder tijdsdruk de raad onvoldoende geïnformeerd wordt en dus haar kaderstellende taak niet kan doen. De raad zou bijvoorbeeld het geld kunnen 'oormerken', dat wil zeggen dat het aan niets anders mag worden uitgegeven.

De SP heeft een motie ingediend met de vraag aan het college om de gemeenteraad te informeren en te de raad ook te overleggen over de keuzes die gemaakt kunnen worden ten aanzien van de diverse decentralisaties. Onze motie is unaniem aangenomen met ondersteuning van het college van B&W. 

Foute motie over Wmo, alleen SP tegen

Met alleen de tegenstemmen van de SP is een foute motie van de VVD en GroenLinks aangenomen. Deze motie vraagt het college om iedere klant van de Wmo aan het eind van het jaar een overzicht te sturen wat hij/zij de gemeente (gemeenschap) gekost heeft.

Dat deze motie een volstrekt overbodige bureaucratie creëert boeit kennelijk niet. Veel erger is dat mensen, die niet kiezen om ziek of gebrekkig te zijn, negatief weggezet worden. In het kader van de Wmo krijg je een voorziening als compensatie voor een gebrek. Een compensatie om deel te nemen aan die dingen die in de maatschappij normaal zijn. Dat heeft niets met profiteren, fraude of iets dergelijks.

Deze motie maakt dat mensen jaarlijks nogmaals keihard geconfronteerd worden met hun ziekte of beperking. Alsof dit zou bijdragen aan het tegengaan van verspilling. Plaatsvervangend schaamt de SP zich voor dit besluit.

U bent hier