h

Buitenring loopt alweer vertraging op

9 juni 2013

Buitenring loopt alweer vertraging op

Buitenring
De Provincie Limburg en het bestuur van Parkstad hebben vrijdag 7 juni 2013, drie scenario’s gepresenteerd voor de Buitenring. Dit nadat de Raad van State aankondigde eerst te willen wachten op de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in hoeverre de stikstofuitstoot negatieve gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebieden. Hiermee houdt de Raad van State de uitspraak over het inpassingsplan van de Buitenring aan hetgeen ongeveer 18 maanden gaat duren.

De bestuurders die deze vier-baans autoweg er door willen drukken beginnen langzaam aan heel nerveus te worden. Door bijzonder vreemde contracten met de aannemer kan het zaar gebeurden dat deze binnenkort één miljoen euro per maand als schadevergoeding gaat krijgen voor de vertraging.
De provincie heeft nu drie scenario’s:

De provincie heeft nu drie scenario’s:
1a. De Raad van State in Juli 2013 vragen de schorsing op te heffen zodat in september 2013 gestart kan worden met de voorbereidende werkzaamheden. In dit scenario wordt in het vierde kwartaal gestart met het werk en kan het tracé in december 2016 opengesteld worden. Hierbij gaat de provincie er van uit dat er geen stikstofuitstoot is zolang er geen auto’s rijden. De weg kan dan wel al aangelegd worden.

b. Wanneer de schorsing niet wordt opgeheven zal de provincie wachten op het in werking treden van de wet Programmatische Aanpak Stikstof naar verwachting begin 2014. Dan zal een tweede verzoek gedaan worden tot opheffing van de schorsing.
Daarna te starten met de voorbereidende werkzaamheden, waarna in het tweede kwartaal van 2014 gestart kan worden met de aanleg van de weg. De weg zal dan in het derde kwartaal van 2017 in gebruik kunnen worden genomen.

2. Wachten op de uitspraak, waarbij het plan wordt goedgekeurd (naar verwachting derde kwartaal 2014), waarna in het eerste kwartaal 2015 gestart kan worden met de bouw en de weg in het derde kwartaal van 2017 in gebruik kan worden genomen.

3. De provincie en Parkstad gaan het project heroverwegen. De opties hierbij zijn stoppen met het project of de weg in een andere vorm gaan bouwen. Bij dit laatste zou je uit kunnen komen bij het SP voorstel van het eerste uur; een twee-baans weg van 80 km per uur.

Bij de scenario’s 1b, 2 en 3 wordt het budget, nu al 441 miljoen, overschreden.

Vóór de zomervakantie zullen de provincie en Parkstad gezamenlijk de genoemde scenario’s verder laten uitwerken om een definitieve keuze te kunnen maken.

In de provincie zal over dit onderwerp op 20 juni een openbare vergadering gehouden worden en op 25, 26 of 27 juni een extra Statenvergadering.
Waarschijnlijk zullen ook nog alle gemeenteraden zich moeten uitspreken. De gemeenteraden van Landgraaf en Heerlen hebben eerder duidelijk aangegeven dat zij er geen cent meer bij zullen doen.

U bent hier