h

ZET EEN SCHOEN TEGEN KINDERARMOEDE

15 november 2012

ZET EEN SCHOEN TEGEN KINDERARMOEDE

kinderschoen
Voor veel Landgraafse kinderen heeft het weinig zin om hun schoen te zetten. Zij groeien op in arme gezinnen, waar al geen geld is voor gezond eten, speelgoed, nieuwe kleren, een sportclub of een schoolreisje. Hun schoentjes blijven het hele jaar leeg. Zeker nu onze gemeente al jarenlang bezuinigd op armoedebestrijding. De SP gaat de komende weken aandacht vragen voor die stille armoede, die kinderen zo hard treft.

Het aantal kinderen dat in armoede leeft groeit. Het zijn er in Nederland al bijna een half miljoen. Hun ouders hebben niet genoeg geld om ze te geven wat ze nodig hebben. Daardoor worden deze jonge mensen al vroeg in hun leven op grote achterstand gezet. Dat is niet alleen onrechtvaardig: het is ook onnodig.

De SP gaat de komende weken nadrukkelijk aandacht vragen voor de kinderarmoede in Nederland. In heel het land, ook in Landgraaf, gaan plaatselijke afdelingen van de SP gebruikte kinderschoenen inzamelen. Die lege schoenen worden op het mooie nieuwe plein voor het Raadhuis gezet, en daarna gaan ze naar Den Haag.
Want in een nog steeds rijk Nederland is het een schande dat zoveel kinderen opgroeien in financiële nood. Laten we met een duidelijk gebaar de plaatselijke en de landelijke overheid wakker schudden. Armoede onder kinderen moet op de agenda.

We vragen u gebruikte kinderschoentjes te verzamelen en bij ons in te leveren. Dat kan op maandag 19 november vanaf 20.00 uur op de ledenvergadering in het Streeper Kruis, en bij onze voorzitter Irma Koopman (Moltweg 40, Landgraaf) en onze fractievoorzitter Ben Rewinkel (Pasweg 85, Landgraaf). Wanneer er niemand thuis is hangt u ze gewoon aan de deur. Mocht u erg veel schoentjes hebben of niet in staat zijn ze te komen brengen dan kunt u ons altijd eerst even bellen: 542 1945. Wij zorgen er vervolgens voor dat deze schoentjes overal in Nederland zichtbaar worden als teken van verandering.

Doe mee!

U bent hier