h

Landgraaf asbest-vrije gemeente? vragen aan college van B&W

2 augustus 2012

Landgraaf asbest-vrije gemeente? vragen aan college van B&W

Asbest

Onderstaande brief met vragen hebben we aan het college van Landgraaf gestuurd.
Sinds de 30er jaren is de gezondheidsschade van asbest bekend. Het heeft in Nederland meer dan 30 jaar geduurd voordat er een verbod op het gebruik kwam. Tot op de dag van vandaag worden mensen geconfronteerd met de gevolgen. Gelukkig valt het in Landgraaf deze keer mee, maar op andere plekken is het goed mis.
De SP Landgraaf zou willen dat binnen een aantal jaren Landgraaf een asbest-vrije gemeente is. Niet alleen in het belang van de inwoners maar ook in het gezondheidsbelang van brandweermensen en andere hulpverleners.

Geacht College,

Recent is er in Landgraaf een incident geweest met het vrijkomen van asbestdeeltjes na een coniferenbrand. Het Landgraafse incident staat niet op zichzelf. In heel het land zie je dat bij branden regelmatig asbestdeeltjes vrijkomen. In Utrecht is nu zo’n probleem bij renovatiewerkzaamheden, een probleem dat voorkomen had kunnen worden bij een beter vooronderzoek. Het scenario is ook steeds hetzelfde. Men wordt verrast door de aanwezigheid van asbest. Verder zijn er telkens opruimwerkzaamheden die steeds veel geld kosten. Opruimwerkzaamheden die meer kosten dan bij een planmatige sanering. De voorije twee weken hebben we het buiten Landgraaf over honderden woningen in Utrecht, 18 woningen in Westerhaar, verzorgingshuis Meeuwenhof in Rotterdam en 10 studentenwoningen in Wageningen.

Bijna 20 jaar na het verbod op de toepassing ervan in Nederland, sterven jaarlijks nog altijd honderden mensen aan asbestkanker. Asbest kan het best omschreven worden als een sluipmoordenaar. Vaak pas na tientallen jaren krijgen mensen te maken met gevolgen zoals longkanker, longvlies- of buikvlieskanker.

Heeft het gemeentebestuur een verantwoordelijkheid in dezen? In de visie van de SP-fractie zeer zeker. De gemeente behoort de gezondheid van de burgers te beschermen. Ook zijn er in het verleden, bouwvoorschriften geweest om asbest op diverse plekken in woningen toe te passen.

Wij willen het college vragen om een asbestinventarisatie voor alle gebouwen in Landgraaf, publieke gebouwen, maar ook woningen van verhuurders en particuliere eigenaars. De resultaten van deze inventarisatie dient openbaar te raadplegen te zijn. Zodoende kunnen acute risico’s die bij een asbestinventarisatie aan het licht komen binnen korte tijd, bijvoorbeeld twee jaar na het publiceren van de inventarisatie, gesaneerd te zijn.

Daarnaast willen wij weten of het college bereid is onderzoek te doen en plannen te maken om te komen tot een asbestvrij Landgraaf binnen 10 jaar.

Wij verwachten uw beantwoording innen de daarvoor gestelde termijn,

Namens de SP Landgraaf,
Ben Rewinkel

U bent hier