h

Asbest, vervolg

14 augustus 2012

Asbest, vervolg

Montfortstraat 28
Nu precies een jaar ligt het pand aan de Montfortstraat 28 er vreselijk bij.Geblakerde resten zijn zichtaar en de boel is dichtgetimmerd. Wat echter bijzonder verontrustend is, is dat kapotte asbestplaten zonder afscherming in de open lucht liggen. Na een jaar wordt het hoog tijd dat hieraan wat gedaan wordt. De eigenaar is door ons benaderd en heeft toegezegd om het dat waterdicht te maken. Blijft dat het moeilijk te bevatten is dat de gemeente hier niet eerder heeft ingegrepen. Daarom een aantal vragen aan het college.

Geacht College,

Het is vandaag op de kop af een jaar geleden dat de laatste keer brand was in de woning aan de Montfortstraat 28. Er gaat een hele geschiedenis aan vooraf, maar ook over het afgelopen jaar valt een en ander te zeggen.

Na de brand is de tuin van deze woning afgegraven vanwege asbest. De tuin van de buren had dit kennelijk niet nodig. Van de woning ligt het dak hal open en kapotte asbestplaten staan in open contact met de buitenlucht, zie foto onderaan deze brief. De woning en de spullen erin zijn drijfnat en de buurman heeft hierdoor zoveel last van vocht en schimmel dat zijn woning feitelijk onbewoonbaar is.

Ondergetekende heeft onlangs contact opgenomen met de nieuwe eigenaar van het pand, de heer Hooijen van de firma Koopwoning Vastgoed ’92 te Eindhoven. Hij stelde dat hij niet op de hoogte was van het open dak en de vrijliggende, beschadigde, asbestplaten. Hij zou een dakdekker in de arm nemen om het dak in zijn geheel te laten afdekken.

1. Is het college bekend met de vrijliggende en beschadigde asbestplanten van hetpand aan de Montfortstraat 28?
2. Heeft het college actie ondernomen om de vrijliggende, beschadigde, asbestplaten afgedekt te krijgen?
3. Zo ja, waarom heeft dit niet tot resultaat geleid? Zo nee, waarom heeft u deze situatie zo lang laten bestaan?
4. Is uwerzijds ingrijpen mogelijk in het kader van de volksgezondheid?
5. Zo ja, waarom heeft u dit niet gedaan en zo nee, wat moet er dan gebeuren om te vorkomen dat beschadigde asbestplaten in de openlucht zijn?
6. Is u bekend dat door het niet waterdicht maken van dit pand de buurman aanzienlijke vocht en schimmel heeft?
7. De eigenaar van het pand is uiteraard voor veel zaken zelf verantwoordelijk, maar in hoeverre kan de gemeente Landgraaf bestuursdwang opleggen om een situatie als niet zo lang als het nu het geval is, te laten bestaan?
8. Voorziet de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) in het uitoefenen van bestuursdwang om een dergelijke situatie verplicht te saneren?
9. En indien deze hierin niet voorziet, kunnen wij dan van u voorstellen verwachten die hier wél in voorzien?

Wij verwachten uw beantwoording innen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de SP Landgraaf,
Ben Rewinkel

U bent hier