h

Buitenring erdoor gejast. Investering van bijna half miljard zonder alternatieven te onderzoeken.

2 juli 2012

Buitenring erdoor gejast. Investering van bijna half miljard zonder alternatieven te onderzoeken.

logo buitenring

Vrijdag heeft Provinciale tijdens een monstervergadering van 13 uur als laatste agendapunt de Buitenring Parkstad behandeld. Deze ringweg zou en moest nog voor de zomervakantie behandeld worden waarbij snelheid voor alles gaat. Of zoals de nieuwbakken gedeputeerde Koppe (VVD) stelde "zolang er geen bloed uit komt, gaat het goed".

Provinciale Staten heeft een meerderheid ingestemd met het inpassingsplan van bijna een half miljard euro. Wij durven de voorspelling aan dat deze weg uiteindelijk veel duurder gaat worden. Zeker omdat nu al duidelijk is dat diverse kosten die samenhangen met deze weg, zoals de aanpassing van het wegennet in de gemeenten, op het bordje van deze gemeenten gelegd wordt. De verdiepte aanlegging door Vaesrade komt uit een potje dat voor groen bedoeld was.

Het provinciebestuur gaat als een blind paard verder op de ingeslagen weg. Het zal en moet een vier-balans snelweg worden met snelheden tot 100km/uur. Uit berekeningen van de SP bij recente andere wegen mag de conclusie getrokken worden dat een twee-balans 80km weg voor de helft van dit bedrag zou kunnen. Ook een plan van de milieufederatie en natuurmonumenten zou honderden miljoenen goedkoper zijn. Het is te gek voor woorden dat er door de provincie nooit echt gekeken is naar goedkopere opties. Met name de VVD zal naar hun kiezer moeten uitleggen waarom zij zoveel geld uitgeven zouden naar goedkopere opties te kijken.

Het CDA denkt het opkomende milieuprobleem op te lossen met plantjes die stikstof opnemen en inplaats van natuurcompensatie, velden met deze plantjes aan te leggen. De PvdA had al onder Kok al de ideologische veren afgeschut. Nu hebben ze ook nog de ballen afgeschut door kiezen voor het pluche en niet voor natuur, milieu en achterban.

Een voorstel van de SP om een fietspad aan te leggen bij bedrijventerrein Dentgenbach waardoor er voor deze een veilige situatie ontstaat werd niet overgenomen. Gedeputeerde Koppe gaat pas nadenken over oplossingen als er bloed uitkomt.

Het nieuwe inpassingsplan van de Buitenring zal nog getoetst worden door de Raad van State. Er is een kans dat het plan dan opnieuw afgeschoten wordt. Dan pas wil men kijken naar alternatieven.

Er komt nog een onderzoek naar de steeds stijgende kosten. Op vraag van de SP wil het college zich niet vastleggen om aan het onderzoek eventueel consequentie te verbinden.

U bent hier