h

Vragen over verloskundige zorg.

8 mei 2012

Vragen over verloskundige zorg.

Op donderdag 3 mei jl. stond in het LD dat zwangere vrouwen in de toekomst wellicht niet meer kunnen bevallen in het ziekenhuis van hun keuze, omdat het AZM, het Atrium Parkstad en het Orbis Medisch Centrum van plan zijn om de 24-uurs verloskundige zorg op één locatie te concentreren. Een reden om te kiezen voor één locatie zou zijn dat er dan op de andere locaties niet meer 24 uur per dag en 7 dagen per week continu een team van gynaecoloog, kinderarts en anesthesist paraat hoeft te staan. Deze investering zou pas “lonen” bij meer dan 3000 bevallingen per jaar. Het gaat hier dus puur om een kostenbesparing.

In het artikel wordt verder gesteld dat een ziekenhuis een onderneming is, waar geld wordt verdiend. De overheid en zorgverzekeraars dwingen ziekenhuizen tot meer samenwerking en centralisatie door voor steeds meer operaties volumenormen te stellen. De SP vindt dit een slechte zaak. Samenwerking op specialismen is prima, maar dit moet niet koste gaan van de keuzevrijheid van de patiënt en dit zou toch voornamelijk moeten gelden voor de planbare zorg. Daartoe behoort ons inziens niet de verloskundige zorg, omdat deze in de regel niet planbaar is.

De wettelijke norm voor verloskundige zorg schrijft overigens voor dat een zwangere vrouw binnen 15 minuten in een ziekenhuis met verloskundige zorg moet kunnen zijn, omdat anders de risico’s voor zowel moeder als kind schrikbarend toenemen. Dit terwijl de kindersterfte in Nederland al veel hoger is dan in de ons omringende landen. De SP vindt dit onacceptabel.

Dit leidt voor ons tot de volgende vragen:
1. Wat vindt het college van de mogelijke centralisatie van de verloskundige zorg op één locatie?
2. Is het college het met de SP eens dat dit een slechte zaak is, omdat de verloskunde vaak nauwelijks planbare zorg is?
3. Deelt het college onze mening dat het welhaast onmogelijk is om de wettelijke norm voor verloskundige hulp overeind te houden als deze centralisatie doorgaat, waardoor zwangere vrouwen niet meer in het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht kunnen en dat dit onaanvaardbare risico’s voor zowel moeder als kind met zich kan meebrengen?
4. Is het college het met de SP eens dat zwangere vrouwen zouden moeten kunnen bevallen in het ziekenhuis van hun keuze?
5. Heeft het college mogelijkheden om tegen dit plan – als het concreet wordt – bezwaar te maken?
6. Oe staat het college tegenover de stelling dat ziekenhuizen ondernemingen zijn? Dit in het licht van de financiële steun, die zowel het Orbis als het Atrium ziekenhuis van de provincie Limburg en gemeenten om verschillende redenen hebben ontvangen?
7. Deelt het college onze mening dat ziekenhuizen vooral goede en betaalbare zorg zouden moeten leveren in plaats van met elkaar te (moeten) concurreren?
Bij voorbaat dank voor uw beantwoording

Met vriendelijke groet,

Namens de SP Landgraaf,
Ben Rewinkel

U bent hier