h

Vragen over de huishoudtoets

1 mei 2012

Vragen over de huishoudtoets

vragen De vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - hebben de voorbereidingen voor de “huishoudtoets” vrijdag al met onmiddellijke ingang opgeschort. Dat gebeurde in overleg met het ministerie.

In het begrotingsakkoord dat door VVD en CDA met D66, GroenLinks en ChristenUnie is overeengekomen staat dat de nieuwe toets op het inkomen van gezinnen in de bijstand wordt teruggedraaid.

De SP is blij dat de huishoudtoets van tafel gaat. ''Dat moeten we dan wel meteen regelen voor alle gemeenten", aldus ons Tweede Kamerlid Sadet Karabulut. Ze stelt dat door de huishoudtoets gezinnen uit elkaar zouden worden getrokken en ouderen en mantelzorgers worden gestraft.
Volgens het ministerie van Sociale Zaken gaat het om een afspraak in het akkoord die voor alle gemeenten geldt. Over de gevolgen van het akkoord zullen de gemeenten naar verwachting in de loop van de week worden geïnformeerd.
In de tussentijd heeft De Krom volgens een woordvoerder begrip voor gemeenten die in afwachting van meer duidelijkheid de voorbereidingen even opschorten.

De huishoudtoets maakte deel uit van plannen voor een strengere bijstand van staatssecretaris De Krom.
Door deze bezuiniging was voortaan nog maar één uitkering per gezin mogelijk en werd bij het vaststellen van recht op bijstand voortaan ook gekeken naar het inkomen van meerderjarige inwonende kinderen.
Gemeenten hebben de afgelopen tijd veel kritiek geuit op het plan, omdat het grote gevolgen zou hebben voor de inkomenspositie van gezinnen met inwonende kinderen. De wethouders van de vier grote steden spreken van een ''hardvochtige en ingrijpende'' maatregel.

Als Afdeling Landgraaf hebben we aan het college vragen gesteld:

Geacht College,

De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht schorten de uitvoering van de huishoudtoets op. Dat heeft de G4 bekendgemaakt na overleg met het ministerie van Sociale Zaken. Uiteindelijk zal de huishoudtoets definitief worden geschrapt, eerst kijkt men hoe dit procedureel geregeld kan worden.
Dat de gevolgen van de huishoudtoets voor een groot aantal mensen catastrofaal is, mag inmiddels duidelijk zijn.
Naar aanleiding van deze wijziging in het beleid heeft de SP fractie de volgende vragen;
1. Stopt u in navolging van de 4 grote gemeenten ook onmiddellijk met de huishoudtoets?

2. Bent u bereid alle lopende onderzoeken naar gezinnen met meerdere inkomens direct stop te zetten?

3. Zijn er al gezinnen gedupeerd en hoe en of wanneer gaat u de gedupeerde mensen compenseren? 

4. Bent u bereid om zo snel als mogelijk de mensen met werkende/studerende kinderen te informeren over de wijzigingen omtrent de huishoudtoets om zo de eventuele waarneembare verhuisbewegingen een halt toe te roepen?
Vol vertrouwen wachten wij uw antwoord af.
Met vriendelijke groet,

Namens de SP Landgraaf,
Ben Rewinkel

U bent hier