h

Kosten Buitenring exploderen.

6 maart 2012

Kosten Buitenring exploderen.

buitenring
Er is ligt nog geen meter aan asfalt en de kosten voor de Buitenring zijn al geëxplodeerd van 135 miljoen begin 2006 tot 407 miljoen nu. De overschrijding is al meer dan 300 % en CDA, VVD en PVV gaan stug door. Op zowat alles moet bezuinigd worden maar op het onderwerp Buitenring blijven bezuinigingen onbespreekbaar. Andere varianten die minder schadelijk voor mens, milieu en natuur blijven onbesproken.

Bij de laatste kostenoverschrijding, nu 93 miljoen, hebben we opnieuw vragen gesteld aan ons college van B&W.

Landgraaf, 6 maart 2012
Betreft: vraagstelling conform Artikel 41 Reglement van Orde.
Onderwerp: extra kosten Parkstad Buitenring

Geacht college,
In de media van vandaag kwam naar buiten dat de aanleg van de Buitenring 93 miljoen extra gaat kosten waarvan de provincie Limburg 75 miljoen voor haar rekening neemt.
Wie gaat de resterende 18 miljoen betalen? Zijn dat de gemeenten? En zo ja voor welk deel wordt Landgraaf in deze aangeslagen? Hoe denkt u dit te financieren?
De Buitenring startte in december 2005 met een begroting van 135 miljoen. Allengs liep de raming op tot 314 miljoen en ondertussen staat de teller al 407 miljoen. In het convenant van de provincie en de gemeenten is bij artikel 6 opgenomen dat bij kostenoverschrijdingen de mogelijkheid bestaat de onderhandelingen opnieuw te openen.
Bent u bereid op grond van de exploderende kosten (al meer dan 300%) opnieuw te onderhandelen over de Buitenring?
Bent u het met de SP eens dat het tijd wordt om over een ander concept, de nul plus variant, nu serieus te gaan nadenken?

In afwachting van uw beantwoording verblijven wij,

SP Fractie

Ben Rewinkel
Marc van Caldenberg

U bent hier